Редагування властивостей ділянки

Під час виконання автоматичного аналізу програма виділяє на сторінках документа ділянки різних типів (таблиці, малюнки, текст, штрих-коди), а також аналізує структуру документа, виділяючи в тексті заголовки різного рівня й такі елементи оформлення як колонтитули, підписи до малюнків і діаграм та інші.

Якщо властивості тексту в деяких ділянках типу Текст або Таблиця були визначені неправильно, ви можете скоригувати їх вручну.

  1. Після внесення необхідних змін запустіть розпізнавання ще раз.

Детальніше про роботу з ділянками див. «Редагування ділянок».

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.