Перевірка розпізнаного тексту

Ви можете редагувати отриманий документ як безпосередньо у вікні Текст, так і за допомогою вбудованого діалогу Перевірка (меню Розпізнавання > Перевірка результатів розпізнавання...), який дозволяє проглядати нечітко розпізнані слова, знаходити орфографічні помилки, додавати у словник нові слова.

Перевірка у вікні Текст

У вікні Текст ви можете перевірити, відредагувати та відформатувати результати розпізнавання.

Панель інструментів вікна Текст містить кнопки для перевірки орфографії у вікні Текст. Скористайтесь інструментами / для переміщення до останнього/попереднього нечітко розпізнаного слова або символу. Якщо невпевнено розпізнані символи не виділені кольором, натисніть кнопку на панелі інструментів вікна Текст.

Для перевірки невпевнено розпізнаного слова у вікні Текст:

 1. Клацніть по слові у вікні Текст. У вікні Зображення буде виділена ділянка, у якій є це слово, а у вікні Крупний план можна побачити збільшене зображення слова.
 2. Якщо необхідно, відредагуйте слово у вікні Текст.

Порада. Для вставлення не клавіатурних символів натисніть кнопку на панелі інструментів вікна Текст або використайте діалог Перевірка.

Цей метод зручний для порівняння вихідного й отриманого документів.

Інструменти для форматування тексту розміщені на:

 • Панелі інструментів вікна Текст
 • Панелі Параметри тексту (контекстне меню вікна Текст > Властивості).

Використовуйте кнопки / для переміщення на панелі властивостей, якщо ширина вікна Текст не дозволяє бачити всю панель із властивостями повністю.

Про налаштування вигляду головного вікна програми та складу панелей інструментів див. «Вікно OCR-редактора», «Панелі інструментів».

Перевірка тексту в діалозі Перевірка

Програма ABBYY FineReader дозволяє перевірити невпевнено розпізнані слова за допомогою вбудованого діалогу Перевірка. Щоб відкрити його, на головній панелі інструментів натисніть кнопку або в меню Розпізнавання виберіть команду Перевірка результатів розпізнавання....

Використовуючи діалог перевірки, ви можете:

 • Пропустити виділене слово, не змінюючи його. Для цього натисніть кнопку Пропустити.
  При цьому зі слова знімається виділення кольором.
 • Замінити виділене слово одним із запропонованих варіантів. Для цього натисніть кнопку Замінити.
 • Додати виділене слово у словник. Для цього натисніть кнопку Додати до словника.
  У цьому разі під час подальшої перевірки орфографії, якщо це слово трапиться в тексті, воно не буде вважатися помилковим.
  Див. також «Використання словників користувача».
 • Змінити форматування тексту: шрифт, його розмір і написання.
 • Додати не клавіатурні символи. Для цього натисніть кнопку та виберіть Вставити символи.... У діалозі, що відкрився, із випадного списку Підмножина виберіть набір, у якому є потрібний вам символ, наприклад грецький алфавіт або позначення грошових одиниць. Потім двічі клацніть по символі. Ви також можете додати символ, вказавши в текстовому полі Код символу код символу в Unicode.

Порада. Якщо ви хочете змінити параметри перевірки тексту, натисніть кнопку Опції.... У діалозі, що відкрився, позначте необхідні опції.

Для ієрогліфічних мов для невпевнено розпізнаних символів вам будуть запропоновані відповідні в написанні варіанти ієрогліфів.

Використання словників користувача

Під час розпізнавання система перевіряє слова за словником. Якщо в розпізнаному тексті багато спеціальних термінів, скорочень або назв, можна підвищити якість розпізнавання, додавши їх у словник.

Ця функціональність підтримується тільки для мов зі словниковою підтримкою.

Щоб додати слово у словник:

 • У діалозі Перевірка (меню Розпізнавання > Перевірка результатів розпізнавання...) натисніть кнопку Додати до словника, або
 • У вікні Текст виберіть у контекстному меню слова команду Додати до словника.

Додаючи слово, переконайтеся, що мова словника вибрана правильно.

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article