Geautomatiseerde documentverwerking met ABBYY FineReader

Download

(Niet beschikbaar in bepaalde versies van ABBYY FineReader. Zie ook: http://www.ABBYY.com/FineReader

In ABBYY FineReader kunt u ingebouwde en aangepaste geautomatiseerde taken gebruiken om uw documenten te verwerken. U kunt uw taken organiseren in het Geautomatiseerde taken... dialoogvenster.

 • Zo opent u het Geautomatiseerde taken dialoogvenster. Klik op Gereedschappen > Geautomatiseerde taken.

De werkbalk boven aan het Geautomatiseerde taken dialoogvenster bevat knoppen voor het maken, wijzigen, kopiëren, wissen, importeren en exporteren van taken.

Om een document met een geautomatiseerde taak te verwerken, start u de taak in het Taken venster.

Aangepaste geautomatiseerde taken maken

U kunt uw eigen geautomatiseerde taken maken als u verwerkingsstappen nodig hebt die niet beschikbaar zijn in de ingebouwde geautomatiseerde taken. De volgorde van de stappen in een geautomatiseerde taak moet overeenkomen met de verwerkingsvolgorde in de OCR-editor.

 1. Klik op de werkbalk op Nieuw.
 2. Kies in het deelvenster links het OCR-project dat u wilt gebruiken:
  • Een nieuw OCR-project aanmaken
   Als u deze optie kiest, wordt een nieuw OCR-project gemaakt als de taak wordt gestart. U moet ook opgeven welke documentopties u wilt gebruiken voor het verwerken van uw documenten: de algemene opties van het programma of de opties voor deze specifieke taak.
  • Een bestaand OCR-project selecteren
   Selecteer deze optie als een taak afbeeldingen moet verwerken vanuit een bestaand OCR-project.
  • Het huidige OCR-project gebruiken
   Selecteer deze optie als een taak afbeeldingen moet verwerken vanuit het huidige OCR-project.
 3. Kies hoe de afbeeldingen wilt vastleggen:
  • Afbeelding of PDF openen
   Selecteer deze optie als u wilt dat de taak afbeeldingen of PDF-documenten uit een specifieke map verwerkt (waarbij u de betreffende map opgeeft).
  • Scannen
   Selecteer deze optie als u enkele pagina's wilt scannen (waarbij de huidige scaninstellingen worden gebruikt).
   Opmerking:
   1. Deze stap is optioneel als u eerder hebt gekozen voor de Een bestaand OCR-project selecteren of Het huidige OCR-project gebruiken opdracht.
   2. Als afbeeldingen worden toegevoegd aan een OCR-project dat al afbeeldingen bevat tijdens de uitvoering van de taak, worden alleen de nieuw toegevoegde afbeeldingen verwerkt.
   3. Als een te verwerken OCR-project al herkende pagina's en geanalyseerde pagina's bevat, worden de herkende pagina's niet opnieuw verwerkt en worden de geanalyseerde pagina's herkend.
 4. Voeg de Analyseren stap toe om gebieden op de afbeeldingen te herkennen en deze stap te configureren:
  • De lay-out automatisch analyseren
   ABBYY FineReader analyseert de afbeeldingen en identificeert de gebieden op basis van de inhoud.
  • Gebieden handmatig tekenen
   ABBYY FineReader vraagt u om de relevante gebieden handmatig te tekenen.
  • Een gebiedsjabloon gebruiken
   Selecteer deze optie als u een bestaande gebiedsjabloonwilt gebruiken voor de analyse van het document. U moet een sjabloon selecteren of het programma u laten vragen er een te selecteren wanneer de taak wordt opgestart. Zie voor meer informatie Als u een groot aantal documenten met een vergelijkbare opmaak wilt verwerken.
 5. Voeg de OCR stap toe als de afbeeldingen moeten worden herkend. Het programma gebruikt de OCR-opties die u hebt opgegeven in de OCR-project stap.
  Als u de OCR stap toevoegt, wordt de Analyseren stap automatisch toegevoegd.
 6. Voeg de OCR stap toe om de herkende tekst op te slaan in een indeling van uw keuze, de tekst of afbeeldingen te e-mailen of een kopie van het OCR-project te maken. Een taak kan bestaan uit meerdere stappen:
  • Document opslaan
   Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en de map waarin het bestand moet worden opgeslagen.
   Om de aanmaak van een nieuwe map te vermijden elke keer dat een taak wordt gestart, selecteert u Submappen maken met tijdsaanduiding.
  • Document verzenden
   Hier kunt u de toepassing selecteren waarin het resulterende document wordt geopend.
  • Document e-mailen
   Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en het e-mailadres waarnaar het bestand moet worden verzonden.
  • Afbeeldingen opslaan
   Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en de map waarin het afbeeldingbestand moet worden opgeslagen.
   Om alle afbeeldingen op te slaan in één bestand, selecteert u Opslaan als één afbeeldingsbestand met meerdere pagina's (alleen voor TIFF, PDF, JB2, JBIG2 en DCX).
  • Afbeeldingen e-mailen
   Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en het e-mailadres waarnaar het afbeeldingsbestand moet worden verzonden.
  • OCR-project opslaan
   Hier kunt u de map specificeren waarin het OCR-project wordt opgeslagen.
  • Specificeer de opties die het programma moet gebruiken om de resultaten op te slaan. U kunt kiezen tussen algemene opties die u bij het opslaan hebt opgegeven of de opties die u heeft ingesteld voor deze specifieke taak.
 7. Verwijder overbodige stappen uit de taak door te klikken op de knop.
  Door het verwijderen van de ene stap verwijdert u soms automatisch een andere. Bijvoorbeeld bij verwijdering van de Analyseren stap, wordt de OCR stap ook verwijderd, omdat OCR niet kan worden uitgevoerd zonder eerst de afbeelding te analyseren.
 8. Zodra u alle stappen hebt geconfigureerd, klikt u op Voltooien.

De nieuwe taak verschijnt in het Taken venster.

Om een geautomatiseerde taak op te slaan, klikt u op Exporteren op de taakbalk boven aan Geautomatiseerde taken dialoogvenster en geeft u een naam en map op voor de taak.

Om een eerder opgeslagen geautomatiseerde taak te laden, klikt u op Importeren op de taakbalk boven aan Geautomatiseerde taken en selecteert u het bestand van de taak die u wilt importeren.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.