Formulieren bewerken

Download

In de PDF-editor kunt u diverse bewerkingen uitvoeren met interactieve formuliervelden in PDF-documenten. U hebt de volgende mogelijkheden:

Velden toevoegen

 1. Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad.
 2. Op de formulierwerkbalk klikt u op het type veld dat u wilt toevoegen.

 3. Klik waar u het veld wilt toevoegen. Er wordt een veld met standaardafmetingen toegevoegd.
  Als u een veld met andere afmetingen wilt tekenen, houdt u de linkermuisknop ingedrukt en sleept u de muisaanwijzer in de gewenste richting.
  Wanneer u het gereedschap Keuzerondje selecteert, wordt een keuzerondje aan het formulier toegevoegd, telkens wanneer u met de muis in het formulier klikt. Wanneer u het vereiste aantal keuzerondjes hebt toegevoegd, drukt u op Esc om het gereedschap uit te schakelen.
  Zie ook: Keuzerondjes
 4. Bewerk het veld zo nodig.

Velden bewerken

 1. Navigeer naar het Formuliereneditor tabblad.
 2. Dubbelklik op het veld dat u wilt bewerken (of klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen... in het snelmenu).
 3. In het dialoogvenster Eigenschappen kunt u de eigenschappen van het veld wijzigen.
  Welke eigenschappen in dit dialoogvenster worden weergegeven, is afhankelijk van het type van het geselecteerde veld.
  Volg onderstaande koppelingen voor meer informatie over de eigenschappen van elk type veld:
 4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
  Klik op Annuleren als u alle wijzigingen wilt annuleren.

Velden kopiëren

Een gekoppelde kopie van een veld maken

Velden op de pagina verplaatsen

Velden uitlijnen ten opzichte van elkaar of van de paginamarges

Velden verwijderen

Gegevens wissen uit alle velden

Het formaat van velden wijzigen

Scherminfo aan velden toevoegen

Velden verplicht maken

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.