Formulieren maken

Download

Zo maakt u een formulier:

 1. Maak in de PDF-editor een nieuw document of open een bestaand document.
  Zie ook: PDF-documenten weergeven
 2. Schakel over naar de formulierbewerkingsmodus.
  Ga hiervoor naar het Formuliereneditor tabblad. De werkbalk op dit tabblad toont de verschillende veldtypen die aan het PDF-document kunnen worden toegevoegd.
  Als uw formulier al interactieve velden bevat, worden de namen ervan in het formulier weergegeven. Als u de veldnamen niet wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop ergens in het formulier en schakelt u het selectievakje uit naast het item Veldnamen weergeven in het snelmenu. U kunt ook klikken op Formuliereneditor > Veldnamen weergeven.  In de formulierbewerkingsmodus zijn de PDF-hoofdgereedschappen niet beschikbaar.
 3. U kunt formuliervelden naar wens toevoegen en bewerken en hun positie op de pagina aanpassen.
  Een veld kan alleen binnen de huidige pagina worden verplaatst.
  Als u uw formuliervelden wilt zien zoals ze aan de gebruiker worden getoond, sluit u de formulierbewerkingsmodus.

  U kunt velden toevoegen van de volgende typen:
 4. Sla uw formulier op.
  Door uw formulier op te slaan als een PDF-document (Bestand > Opslaan als > PDF-document) blijven de interactieve velden behouden, zodat u en andere gebruikers het formulier kunnen invullen wanneer het PDF-bestand wordt geopend. Als u het formulier opslaat in een andere indeling, bijvoorbeeld Microsoft Word, kan het niet worden bewerkt wanneer het wordt weergegeven.

Als u het PDF-formulier wilt invullen, moet u de formulierbewerkingsmodus afsluiten.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.