Digitale handtekening

Download

Met de PDF-editor kunt u documenten digitaal ondertekenen en een digitale handtekening in een document bekrachtigen. Een digitale handtekening wordt gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de persoon die het document heeft ondertekend. Daarnaast kan een digitale handtekening worden gebruikt om te garanderen dat het ondertekende document niet achteraf is gewijzigd.

U ondertekent een document als volgt:

 1. Klik op de werkbalk in het Beveiliging tabblad op > Digitale handtekening toevoegen....
 2. Selecteer het gebied waarin u uw handtekening wilt plaatsen of klik op de gewenste locatie.
 3. Selecteer het certificaat dat moet worden gebruikt uit de Aanmelden als vervolgkeuzelijst. Om de eigenschappen van een certificaat te bekijken, selecteert u het en klikt u op Certificaat weergeven....
  Als het certificaat dat u wilt gebruiken niet in de lijst staat, moet u het installeren. Om een certificaat te installeren, klikt u er met de rechtermuisknop op in Windows Explorer, klikt u op Certificaat installeren in het snelmenu en volgt u de instructies in de wizard.
 4. Gebruik als dat nodig is de Reden vervolgkeuzelijst om de reden voor ondertekening van het document te specificeren. De velden Locatie en Contactinformatie worden gebruikt om respectievelijk de locatie te specificeren waar het document is ondertekend en uw contactinformatie.
  In het veld Reden kunt u een waarde selecteren in de vervolgkeuzelijst of een aangepaste tekst invoeren.
 5. U kunt ook het volgende specificeren in een handtekening: een datum en tijd van ondertekening, informatie over de eigenaar van de handtekening, plus de naam en het versienummer van het FineReader-programma dat werd gebruikt.
  U kunt daarnaast kiezen welke informatie wordt weergegeven in de handtekening door de vinkjes bij de naamvelden die u niet wilt weergeven te verwijderen.
  Als u niet wilt dat veldnamen worden weergegeven in de handtekening, verwijdert u het vinkje bij Labels weergeven.
 6. Indien vereist klikt u op Server met tijdsaanduiding instellen en specificeert u de server-URL. Als aanmeldingsgegevens zijn vereist om een verbinding tot stand te brengen, voert u de aanmelding en een wachtwoord in.
 7. Selecteer de optie Randen en achtergrond om een rand en een grijze achtergrond toe te voegen aan uw handtekening.
 8. Selecteer Aangepaste afbeelding toevoegen aan digitale handtekening als de handtekening een afbeelding moet bevatten. Klik vervolgens op de knop Afbeelding selecteren... om naar een afbeeldingsbestand te bladeren. De afbeelding verschijnt links van de handtekening.
 9. Klik op Opslaan en ondertekenen.
 10. Sla het document op.

Hiermee voegt u een digitale handtekening toe aan het document met de gespecificeerde parameters.

Een handtekening bevat informatie over de versie van het document op het moment van ondertekenen. Als u een nieuwe handtekening toevoegt aan een al ondertekend document, blijft een eerder geplaatste handtekening geldig.

U kunt de eigenschappen van een handtekening in een document als volgt bekijken:

 • Klik met de rechtermuisknop op de handtekening en klik op Eigenschappen handtekening weergeven... in het snelmenu of
 • Dubbelklik op de handtekening in het Digitale handtekening deelvenster.

Als u een PDF-document opent, bekrachtigt ABBYY FineReader automatisch eventuele digitale handtekeningen in het document. De bekrachtigingen worden weergegeven in het Digitale handtekening deelvenster dat ook gedetailleerde informatie bevat over de handtekeningen in het document.

U verwijdert een handtekening als volgt:

 • Klik met de rechtermuisknop op de handtekening en klik op Handtekening verwijderen in het snelmenu.

U kunt een handtekening alleen verwijderen uit een document als u beschikt over het bijbehorende digitale certificaat.

U kunt meerdere digitale handtekeningen toevoegen aan een document.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.