Huidige datum en tijd op stempels en in kop- en voetregels

Download

U kunt stempels en kop- en voetregels maken die de huidige datum weergeven. Gebruik de volgende tags in de stempelmanager of de kop- en voetregelsmanager.

Tag Voorbeeld
<d/> Datum in korte notatie 07.02.2013
<date/> Datum in lange notatie 7 februari 2013
<t12/> Tijd in 12-uursnotatie 9:22 PM
<t24/> Tijd in 24-uursnotatie 21:22
<time/> Tijd in de notatie uu:mm:ss 21:22:51

Standaard bepalen de landinstellingen van de computer de weergave van datum en tijd. U kunt een andere weergave instellen. Bijvoorbeeld <d=RUS/>, <date=USA/> of <time=ENG/>. Het resultaat ziet u meteen in het voorbeeldvenster.

Klik hier voor enkele voorbeelden.

U kunt een aangepaste weergave van de datum en de tijd opgeven.

Klik hier voor enkele voorbeelden.

U kunt de weergave van de datum en de tijd opgeven met de tags <date/> en <time/>.

<date/>-parameters

Voorbeeld
Jaar
%y Het jaar als een getal van 01 tot 99 (met voorloopnullen) 01
%#y Het jaar als een getal van 1 tot 99 (zonder voorloopnullen) 1
%Y Het jaar als een getal van 0001 tot 9999 (met voorloopnullen) 2013
%#Y Het jaar als een getal van 1 tot 9999 (zonder voorloopnullen) 2013
Maand
%b Verkorte namen van de maanden Feb
%B Volledige namen van de dagen Februari
%m De maand als een getal van 01 tot 12 (met voorloopnullen) 02
%#m De maand als een getal van 1 tot 12 (zonder voorloopnullen) 2
Dag van de maand
%d De dag als een getal van 01 tot 31 (met voorloopnullen) 07
%#d De dag als een getal van 1 tot 31 (zonder voorloopnullen) 7
Dag van de week
%a Verkorte namen van de dagen Di
%A Volledige namen van de dagen Dinsdag

<time/>-parameters

Voorbeeld
Uren
%H Uren in 24-uursnotatie (van 00 tot 23, met voorloopnullen) 07
%#H Uren in 24-uursnotatie (van 0 tot 23, zonder voorloopnullen) 7
%I Uren in 12-uursnotatie (van 01 tot 12, met voorloopnullen) 05
%#I Uren in 12-uursnotatie (van 1 tot 12, zonder voorloopnullen) 5
%p AM- of PM-indicatie voor 12-uursnotatie* AM
Minuten en seconden
%M Minuten als een getal van 00 tot 59 (met voorloopnullen) 04
%#M Minuten als een getal van 0 tot 59 (zonder voorloopnullen) 4
%S Seconden als een getal van 00 tot 59 (met voorloopnullen) 04
%#S Seconden als een getal van 0 tot 59 (zonder voorloopnullen) 4

Extra parameter

%%

Percentagesymbool

De landinstellingen wijzigen

______________________

* Alleen in de VS, Engeland, Hongarije en Tsjechië.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.