De resultaten opslaan via de opdrachtregel

Download

Vereist een geschikte ABBYY FineReader-licentie.

De opdrachtregel gebruiken om de conversieresultaten op te slaan bij opstarten programma

Om gescande documenten, PDF-bestanden en/of afbeeldingsbestanden te converteren naar bewerkbare indelingen en de resultaten op te slaan, voert u de volgende opdracht uit:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineReaderOCR.exe

Het pad naar het FineReaderOCR.exe-bestand in de installatiemap van het programma.

Als het volledige pad naar het bestand spaties bevat, kunt u aanhalingstekens toevoegen.

<ImageSourceCommands> - brondocumenten voor herkenning Zie voor meer informatie Opdrachtregelparameters om documenten te converteren.
<RecognitionCommands> - herkenningsparameters Zie voor meer informatie Opdrachtregelparameters om documenten te converteren.
<ExportCommands> - de resultaten opslaan /out Out.Ext

Out.Ext is het pad naar het bestand met de herkenningsresultaten, waarbij .Ext de bestandsextensie is. Als een bestand met deze naam al bestaat, wordt deze aangepast.


Voor een lijst met ondersteunde bestandsindelingen, zie Ondersteunde bestandsindelingen.

<OtherCommands> /report ReportFile Hiermee maakt u een rapport over de voltooide conversietaak.  ReportFile is het pad naar het rapportbestand.

Voorbeeldopdracht:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile\log.txt

Bij de bovenstaande opdracht wordt de OCR-editor gebruikt om een Franstalig bestand getiteld Document1.pdf te converteren en opslaan naar een bestand getiteld Result.docx. Een rapportbestand getiteld ReportFile wordt ook gemaakt.

De opdrachtregel gebruiken om de vergelijkingsresultaten op te slaan bij opstarten programma

Om twee versies van een document te vergelijken en het resultaat op te slaan, voert u de volgende opdracht uit:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe staat voor het pad naar het Comparator.exe-bestand in de installatiemap van het programma.
<ImageSourceCommands> - documenten om te vergelijken Zie voor meer informatie Opdrachtregelparameters om documenten te vergelijken.
<ComparisonCommands> - vergelijkingsinstellingen Zie voor meer informatie Opdrachtregelparameters om documenten te vergelijken.
<ExportCommands> - de resultaten opslaan /saveFile:Out.Ext

Out.Ext is het pad naar het bestand met de vergelijkingsresultaten, waarbij .Ext de bestandsextensie is. Als een bestand met deze naam al bestaat, wordt deze aangepast.


De bestandsextensie moet overeenkomen met de indeling van de modus voor bestandsopslag.


Voor een lijst met ondersteunde bestandsindelingen, zie Ondersteunde bestandsindelingen.

/saveMode:SaveMode

Modus om vergelijkingsresultaten op te slaan. Vervang 'SaveMode' met een van de volgende opties:

  • PdfDocument1 - hiermee slaat u het eerste document in PDF-indeling op en wordt een opmerking voor elk verschil toegevoegd;
  • PdfDocument2 - hiermee slaat u het tweede document in PDF-indeling op en wordt een opmerking voor elk verschil toegevoegd;
  • Word - hiermee slaat u een lijst met verschillen op als Microsoft Word-tabel.

Voorbeeldopdracht:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

Met de bovenstaande opdracht lanceert u een vergelijking van de Franstalige documenten Document1.pdf en Document2.pdf. Het programma bepaalt automatisch of OCR of de bestaande PDF-tekst moet worden gebruikt. ABBYY Documenten vergelijken negeert alle interpunctieverschillen, groepeert geen verschillen die het tegenkomt en slaat de vergelijkingsresultaten op als een bestand getiteld Comparison.docx (als een tabel).

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.