De interfacetaal wijzigen

Download

U selecteert de interfacetaal tijdens de installatie van ABBYY FineReader. Deze taal wordt gebruikt voor alle berichten, dialoogvensters, knoppen en menuonderdelen. Voer de volgende instructies uit als u de interfacetaal wilt wijzigen:

  1. Klik in het menu Extra op Opties… en vervolgens op het tabblad Geavanceerd.
  2. Selecteer een taal in de vervolgkeuzelijst Interfacetaal en klik op OK.
  3. Start ABBYY FineReader opnieuw op.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.