Er wordt een ongeldig lettertype gebruikt of sommige tekens worden vervangen door "?" of "?"

Download

Als u in het venster Tekst ziet dat letters vervangen zijn door '?' of '□', dient u na te gaan of de voor het weergeven van de geconverteerde tekst geselecteerde lettertypen alle tekens bevatten die in uw tekst voorkomen.

Zie voor meer informatie  Vereiste lettertypen.

U kunt het lettertype in de herkende tekst wijzigen zonder dat u het OCR-proces opnieuw hoeft uit te voeren.

U kunt het lettertype in een klein document als volgt wijzigen:

  1. Selecteer het tekstfragment waarin bepaalde tekens niet correct worden weergegeven.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en kies Eigenschappen in het snelmenu.
  3. Selecteer in het deelvenster Teksteigenschappen het gewenste lettertype. Het lettertype van het geselecteerde tekstfragment wordt aangepast.

In een groot document waarin stijlen worden gebruikt, kunt u het lettertype als volgt wijzigen:

  1. Klik in het menu Extra op Stijleneditor….
  2. In het dialoogvenster Stijleneditor selecteert u de gewenste stijl en wijzigt u het lettertype van deze stijl.
  3. Klik op OK. Het lettertype wordt aangepast in alle tekstfragmenten waarin deze stijl wordt gebruikt.

Belangrijk! Als een ABBYY FineReader-document op een andere computer is herkend of bewerkt, wordt de tekst in het document op uw computer mogelijk niet correct weergegeven. Als dit probleem zich voordoet, controleer dan of alle in het document gebruikte lettertypen op uw computer zijn geïnstalleerd.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.