Διαχωρισμός εγγράφων PDF

Ο Επεξεργαστής PDF σας επιτρέπει να διαχωρίσετε ένα έγγραφο PDF σε περισσότερα έγγραφα μικρότερου μεγέθους. Μπορείτε να διαχωρίσετε ένα έγγραφα κατά μέγεθος αρχείου, πλήθος σελίδων ή σελιδοδείκτες πρώτου επιπέδου.

Περιεχόμενα κεφαλαίου:

04.03.2022 7:13:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.