Oprettelse af brugerdefinerede automatiserede opgaver

Download

(Kun ABBYY FineReader Corporate)

Du kan oprette din egen automatiserede opgaver, hvis du har brug for til at inkludere behandlingstrin, som ikke findes i de indbyggede automatiske opgaver.

 1. I Opgave, skal du klikke på fanen Mine opgaver og derefter klikke på knappen Opret ny.
 2. I dialogboksen Indstillinger for opgave, skal du indtaste et navn for din opgave i boksen Navn på opgave.
 3. I venstre rude skal du vælge hvilken slags ABBYY FineReader dokument der skal bruges til opgaven:
  • Opret nyt dokument

Hvis du vælger denne indstilling vil et nyt ABBYY FineReader-dokument blive oprettet når du starter opgaven. Angiv derefter, hvad dokumentindstillinger programmet skal bruge til at behandle dokumentet. Du kan vælge mellem de globale indstillinger, der er angivet i programmet eller de indstillinger, du specificerer for denne opgave.

 • Vælg eksisterende dokument

Vælg denne indstilling, hvis du vil have, at opgaven behandler billeder fra et eksisterende FineReader-dokument. Du skal enten angive et FineReader-dokument eller vælge at lade programmet bede dig om at vælge et dokument, hver gang opgaven starter.

 • Brug det aktuelle dokument

Hvis du vælger denne indstilling, vil billederne fra det aktive ABBYY FineReader-dokument blive behandlet.

 1. Vælg, hvordan du vil hente billeder:
  • Åbn billede eller PDF

Vælg denne indstilling, hvis du vil have, at opgaven behandler billeder eller PDF-dokumenter fra en mappe. Du skal enten angive en mappe eller vælge at lade programmet bede dig om at vælge en, hver gang opgaven starter.

 • Scan

Hvis du vælger denne indstilling, skal du scanne siderne.

Bemærk:

 • Dette trin er valgfrit hvis du tidligere har valgt Vælg eksisterende dokument eller Brug det aktuelle dokument.
 • Hvis billederne føjes til et dokument, der allerede indeholder billeder, er det kun de nyligt tilføjede billeder, der behandles.
 • Hvis et ABBYY FineReader-dokument som skal behandles indeholder nogle sider, der allerede er blevet genkendt og nogle sider, der allerede er blevet analyseret, vil genkendte sider ikke blive behandlet på ny og de analyserede sider vil blive genkendt.
 1. Tilføj trinnet Analysér for at registrere områder på billeder og konfigurer dette trin:
  • Analysér automatisk layoutet, og justér derefter områderne manuelt

ABBYY FineReader vil analysere billederne og finde områderne baseret på deres indhold.

 • Tegn områder manuelt

ABBYY FineReader vil bede dig om at indtegne de relevante områder manuelt.

 • Åbn en områdeskabelon

Vælg denne indstilling, hvis du vil have, at en eksisterende områdeskabelon bruges, når programmet analyserer dokumentet. Du skal enten angive en skabelon eller vælge at lade programmet bede dig om at vælge en, hver gang opgaven starter. For yderligere oplysninger, se "Anvendelse af områdeskabeloner."

 1. Tilføj trinnet Læs hvis du har brug for at billeder bliver genkendt. Programmet vil bruge genkendelsesindstillingerne du har angivet i trin 3.

Bemærk: Når du tilføjer trinnet Læs, tilføjes trinnet Analysér automatisk.

 1. Tilføj Læs for at gemme den genkendt tekst i et format som du vælger, send teksten eller billederne via e-mail, eller opret en kopi af ABBYY FineReader-dokumentet. En opgave kan indeholde flere Læs-trin:
  • Gem dokument

Her kan du angive navnet for filen, dens format, filindstillinger og mappen hvor filen skal gemmes.

Bemærk: For at undgå at specificere en ny mappe, hver gang opgaven startes, skal du vælge Opret tidsstemplet undermappe.

 • Send dokument

Her kan du vælge programmet, hvor det resulterende dokument skal åbnes.

 • Email-dokument

Her kan du angive navnet på filen, dens format, filindstillinger og e-mailadressen, som filen skal sendes til

 • Gem billeder

Her kan du angive navnet for filen, dens format, filindstillinger og mappen hvor billedet skal gemmes

Bemærk: For at gemme alle billeder til en fil, skal du vælge Gem som en flersidet billedfil (gælder kun for billeder i TIFF, PDF, JB2, JBIG2 og DCX).

 • Email-billeder

Her kan du angive navnet på filen, dens format, filindstillinger og e-mailadressen, som billedet skal sendes til.

 • Gem FineReader-dokument

Her kan du angive den mappe, hvor ABBYY FineReader-dokumentet skal gemmes.

Angiv hvilke dokumentindstillinger programmet skal bruge til at gemme resultatet. Du kan vælge mellem de globale indstillinger, der er angivet i programmet når der gemmes eller de indstillinger, du specificerer for denne opgave.

 1. Fjern alle unødvendige trin fra opgaven vha. -knappen.

Bemærk: Sommetider vil fjernelse af ét trin også medføre at et andet trin bliver fjernet. For eksempel, hvis du fjerner trinnet Analysér, vil trinnet Læs også blive fjernet, eftersom genkendelse ikke gennemføres uden analyse af et billede.

 1. Når du har konfigureret alle de krævede trin, skal du klikke på Afslut.

Den nyoprettede opgave vises på fanen Mine opgaver under vinduet Opgave. Du kan gemme din opgave ved hjælp af Opgavemanager (klik påFunktioner > Opgavestyring… for at åbne Opgavestyring).

Du kan også indlæse en tidligere oprettet opgave: på fanen Mine opgaver, skal du klikke på Indlæs fra disk og marker den fil, der indeholder den opgave, du har brug for.

I ABBYY FineReader kan du ændre, kopiere, slette, importere og eksportere brugerdefinerede automatiserede opgaver. For yderligere oplysninger, se "Automatiserede opgaver."

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.