So sánh tài liệu

Để so sánh hai phiên bản của cùng một tài liệu, hoàn thành các bước sau đây:

 1. Khởi chạy ABBYY So sánh tài liệu.
  Xem thêm: Khởi chạy ABBYY So sánh tài liệu.
 2. Mở tài liệu trong ABBYY So sánh tài liệu. Tài liệu phải ở một trong các định dạng bất kỳ được hỗ trợ.
  Để mở tài liệu, thực hiện một trong các cách sau:
  • Kéo và thả tài liệu lên một trong hai vùng hiển thị.
  • Nhấp vào bất kỳ đâu trên một vùng hiển thị và duyệt đến vị trí tệp.
  • Nhấp vào nút trên thanh công cụ của một vùng hiển thị và duyệt đến tài liệu mong muốn.
  • Nhấp vào một trong các vùng hiển thị rồi nhấp lên Tệp > Mở tài liệu....
   Bạn có thể chuyển đổi giữa các vùng hiển thị bằng các bấm Ctrl+Tab hoặc Alt+1/Alt+2.
  • ABBYY So sánh tài liệu ghi nhớ các cặp tài liệu được so sánh gần đây.
  • Để mở một trong các cặp tài liệu được so sánh gần đây, chọn cặp đó từ danh sách thả xuống ở đầu vùng hiển thị.
  • Để mở một cặp tài liệu được so sánh gần đây, nhấp Tệp > So sánh gần đây và chọn một cặp tài liệu từ danh sách.
   Bạn cũng có thể mở một cặp tài liệu được so sánh gần đây từ cửa sổ Tác vụ mới nhấp vào tab So sánh rồi nhấp vào một cặp tài liệu trong So sánh gần đây.
 3. Chọn ngôn ngữ tài liệu từ danh sách trên tab SO SÁNH.
 4. Nhấp vào nút So sánh trên tab SO SÁNH của ngăn ngoài cùng bên phải hoặc nhấp vào lệnh So sánh tài liệu trên trình đơn So sánh.
  Một cửa sổ sẽ được hiển thị, hiển thị một thanh tiến trình, các gợi ý so sánh và cảnh báo.
 5. Kiểm tra các điểm khác biệt đã phát hiện. Bạn có thể:
  • Xem danh sách các điểm khác biệt trên tab ĐIỂM KHÁC BIỆT của ngăn ngoài cùng bên phải hoặc
  • Xem các điểm khác nhau được tô sáng trong tài liệu.
 6. Lưu kết quả so sánh. Có hai cách thực hiện thao tác này:
  • Lưu tệp PDF có chú thích với các điểm khác nhau trong nhận xét. Để thực hiện việc này, nhấp vào trong vùng của tài liệu bạn muốn lưu. Tài liệu sẽ được lưu dưới dạng tệp PDF với tất cả các điểm khác nhau so với tài liệu khác được tô sáng và nhận xét.
  • Lưu tài liệu Microsoft Word chứa danh sách tất cả các điểm khác nhau giữa các tài liệu. Để thực hiện việc này nhấp vào nút trên tab ĐIỂM KHÁC BIỆT của ngăn ngoài cùng bên phải.

Xem thêm: Xem kết quả so sánh, Lưu kết quả so sánh.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.