Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn có thắc mắc về việc sử dụng ABBYY FineReader, vui lòng tham khảo tất cả các tài liệu bạn có (Hướng dẫn sử dụng và Trợ giúp) trước khi liên hệ với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Bạn cũng có thể muốn duyệt phần hỗ trợ kỹ thuật trên trang web ABBYY tại www.abbyy.com/support — bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn tại đó.

Nhân viên dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ cần các thông tin sau để trả lời câu hỏi của bạn một cách thành thạo:

 • Tên và họ của bạn
 • Tên công ty hoặc tổ chức của bạn (nếu có)
 • Số điện thoại của bạn (hoặc fax hoặc email)
 • Số sêri của gói ABBYY FineReader hoặc ID hỗ trợ. ID hỗ trợ là định danh duy nhất về số sêri, chứa thông tin về giấy phép và máy tính của bạn. Để xem ID hỗ trợ của bạn, nhấp vào Trợ giúp > Giới thiệu… > Thông tin giấy phép.
 • Số phiên bản (nhấp vào Trợ giúp > Giới thiệu… và tìm trường Phiên bản)
 • Mô tả chung về sự cố của bạn và toàn bộ văn bản của thông báo lỗi (nếu có)
 • Loại máy tính và bộ xử lý của bạn
 • Phiên bản hệ điều hành Windows của bạn
 • Mọi thông tin khác bạn cho là quan trọng

Bạn có thể thu thập một số thông tin ở trên tự động:

 1. Trên menu Trợ giúp, nhấp vào Giới thiệu….
 2. Trong hộp thoại Giới thiệu về ABBYY FineReader, nhấp vào nút Thông tin hệ thống….

Cửa sổ sẽ mở ra hiển thị một số thông tin bên trên.

Quan trọng! Chỉ những người dùng được đăng ký mới đủ điều kiện đối với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí. Bạn có thể đăng ký bản sao ứng dụng trên trang web ABBYY hoặc bằng cách nhấp vào Trợ giúp > Đăng ký ngay….

Nếu bạn có thắc mắc về việc sử dụng ABBYY FineReader, vui lòng liên hệ với văn phòng ABBYY gần nhất của bạn.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.