Grupparbete i ett lokalt natverk

Download

ABBYY FineReader tillhandahåller verktyg och möjligheter för bearbetning av dokument tillsammans med andra användare i ett nätverk. Flera användare kan dela samma användarspråk och ordlistor för dessa språk.

Så här gör du egna ordlistor och användarspråk tillgängliga för flera användare:

 1. Skapa/öppna ett ABBYY FineReader-dokument och välj önskade alternativ för inläsning och OCR.
 2. Ange en mapp där användarordlistor ska sparas. Denna mapp ska vara åtkomlig för alla nätverksanvändare.

Obs! Användarordlistorna sparas som standard i %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Om din dator kör Windows XP är standardsökvägen %Userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Så här anger du mappen:

 1. Gå till menyn Verktyg och klicka på Alternativ… för att öppna dialogrutan Alternativ, klicka på fliken Avancerat och sedan på knappen Egna ordlistor….
 2. I dialogrutan som öppnas ska du klicka på Bläddra… och markera mappen.
 3. Spara dina användarmönster och språk i en *.fbt-fil:
  1. I menyn Verktyg ska du klicka på Alternativ… och sedan på fliken Läs i dialogrutan Alternativ.
  2. Under Användardefinierade mönster och språk ska du klicka på knappen Spara till fil….
  3. I dialogrutan Spara alternativ ska du ange ett namn på *.fbt-filen samt en mapp där filen ska sparas. Denna mapp ska vara åtkomlig för alla nätverksanvändare.
 4. Nu kan andra användare komma åt användarspråken och ordlistorna. De gör detta genom att läsa in *.fbt-filen som du skapade i steg 3 och ange sökvägen till mappen med anpassade ordlistor som du skapade i steg 2.

Viktigt! För att användare ska kunna få åtkomst till egna ordlistor, användarmönster och användarspråk måste de ha läs/skrivbehörighet till mapparna där dessa har sparats.

Om du vill visa listan över tillgängliga användarspråk ska du öppna dialogrutan Språkredigerare genom att klicka på Språkredigerare… i menyn Verktyg. Språken finns listade under Användardefinierade språk.

När ett användarspråk används av flera användare är det tillgängligt som "skrivskyddat", och användarna kommer inte att kunna ändra dess egenskaper. Däremot kan ord läggas till och tas bort från en användarordlista.

Medan en ordlista redigeras av en användare är den bara tillgänglig som "skrivskyddad" för andra användare, dvs. användare kan använda den här ordlistan för att utföra OCR och stavningskontroll, men de kan inte lägga till eller ta bort ord.

Alla ändringar som en användare gör i en egen ordlista blir tillgängliga för alla användare som har valt mappen där ordlistan är sparad. För att ändringarna ska börja gälla måste användarna starta om ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.