Instalacja programu ABBYY FineReader PDF 15 w sieci LAN (instalacja na więcej niż jednym komputerze)

Program ABBYY FineReader PDF 15 może być instalowany i użytkowany w lokalnej sieci.

Automatyczny proces instalacji zapewnia szybkość i elastyczność w przypadku instalacji programu ABBYY FineReader PDF 15 w sieci, ponieważ nie trzeba wówczas instalować programu na każdej stacji oddzielnie.

Program ABBYY FineReader można zainstalować na każdym komputerze wyposażonym w system Microsoft Windows 8.1 (lub nowszy).

Proces instalacji składa się z następujących czynności:

 1. Instalacja administracyjna
  • Instalacja usługi ABBYY FineReader PDF 15 License Server oraz narzędzia ABBYY FineReader PDF 15 License Manager
   Szczegółowe instrukcje znajdują się w Instalacja usług License Server i License Manager.
   Uwaga: Komputer, na którym zainstalowano narzędzie ABBYY FineReader PDF 15 License Manager staje się stacją administratora licencji.
  • Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego
   Szczegółowe instrukcje znajdują się w Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego.
   Uwaga. Jeśli Serwer Licencji i stacje robocze znajdują się w różnych podsieciach, należy skonfigurować połączenie TCP/IP. W tym celu na komputerze, na którym jest zainstalowany Serwer licencji, należy wprowadzić odpowiednie zmiany w protokole połączenia i ustawieniach połączeń na portach w pliku Licensing.ini, a następnie należy skopiować plik do punktu instalacji administracyjnej. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji W jaki sposób zmienić ustawienia połączeń sieciowych?
   Uwaga. Administracyjny punkt instalacyjny i usługa License Server mogą być zlokalizowane na tym samym komputerze lub na dwóch różnych komputerach.
 2. Zarządzanie licencjami
  Do zarządzania licencjami służy narzędzie ABBYY FineReader PDF 15 License Manager.
  Aby podczas instalacji i używania programu ABBYY FineReader PDF 15 licencje zostały prawidłowo rozesłane do stacji roboczych, należy wybranym stacjom/użytkownikom nadać priorytety do uzyskiwania określonych licencji. W tym celu należy zarezerwować licencje i pule licencji dla wybranych stacji roboczych/użytkowników.
  Pula licencji to zestaw licencji zapewniających dostęp do programu. Pule ułatwiają zarządzanie licencjami: można na przykład dodać kilka licencji do puli, a następnie zarezerwować ją dla wybranych stacji roboczych/użytkowników zamiast rezerwować każdą licencję osobno.
  Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzanie licencjami.
 3. Instalacja programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych przy użyciu jednej z poniższych metod:

Uwaga. 32-bitowej wersji programu ABBYY FineReader PDF 15 nie można zainstalować w systemie 64-bitowym. To samo dotyczy wersji 64-bitowej w systemie 32-bitowym.

Ważne!
Nie należy umieszczać usługi License Server w tym samym folderze, w którym znajduje się administracyjny punkt instalacyjny.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.