Opslaan als XLS en XLSX

Download

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Documentlay-out

Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het uitvoerbestand wilt gebruiken.

 1. Opgemaakte tekst
  Behoudt lettertypen, tekengroottes en alinea's, maar de exacte locaties van de objecten op de pagina en de spatiëring blijven niet behouden. De resulterende tekst wordt links uitgelijnd. Rechts-naar-links geschreven tekst wordt rechts uitgelijnd.
  Verticale teksten worden horizontaal.
 2. Ongecodeerde tekst
  Deze modus behoudt de tekstopmaak niet.

Illustratie-instellingen

U kunt illustraties opslaan in XLSX-documenten. Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de illustraties en de omvang van het bestand regelen met de opties in de Illustraties behouden (alleen XLSX) vervolgkeuzelijst.

Tip. Om de parameters voor het opslaan van illustraties te wijzigen, klikt u op Aanpassen.... Selecteer de gewenste instellingen in het Aangepaste instellingen dialoogvenster en klik op OK.

Tekstinstellingen

 • Kop- en voetregels behouden
  Schakel deze optie in als u de tekst van kop- en voetregels wilt behouden. Als deze optie is uitgeschakeld, gaan de kop- en voetregels verloren.
 • Tekst buiten tabellen negeren
  Alleen de tabellen worden opgeslagen; de rest van de tekst wordt genegeerd.
 • Numerieke waarden in getallen converteren
  Converteert getallen naar het gegevenstype 'Getal' in het XLSX-bestand. Microsoft Excel kan rekenkundige bewerkingen uitvoeren op dit soort cellen.
 • Een apart werkblad voor elke pagina maken (alleen XLSX)
  Selecteer deze optie als u pagina's uit het brondocument wilt opslaan als afzonderlijke werkbladen.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blijven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata bewerken.... knop om de gewenste wijzigingen door te voeren en klikt u op OK.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.