Als u een groot aantal documenten met een vergelijkbare opmaak wilt verwerken

Download

Als u een groot aantal documenten met een vergelijkbare opmaak wilt verwerken (bijvoorbeeld formulieren of vragenlijsten), dan hoeft u de opmaak niet bij elke pagina opnieuw te analyseren. U kunt veel tijd besparen door slechts één document uit een verzameling soortgelijke documenten te analyseren en de gedetecteerde gebieden vervolgens in een sjabloon op te slaan. U kunt deze sjabloon vervolgens gebruiken voor de overige documenten uit deze verzameling.

Een gebiedsjabloon maken:

  1. Open een afbeelding in de OCR-editor en laat het programma de opmaak automatisch analyseren, of teken zelf de gebieden.
  2. Klik op Gebied > Gebiedsjabloon opslaan.... Typ in het dialoogvenster dat nu verschijnt een naam voor de gebiedsjabloon en klik op Opslaan.

U kunt een gebiedsjabloon alleen gebruiken als u alle documenten in de verzameling met dezelfde resolutie hebt gescand.

Een gebiedsjabloon toepassen:

  1. In het Pagina's deelvenster selecteert u de pagina's waarop u de sjabloon wilt toepassen.
  2. Klik op Gebied > Gebiedsjabloon laden....
  3. In het Gebiedsjabloon openen dialoogvenster selecteert u het gewenste sjabloonbestand (*.blk/*.blkx).
  4. In hetzelfde dialoogvenster, naast Toepassen op, selecteert u Geselecteerde pagina's om de sjabloon toe te passen op de geselecteerde pagina's.
    Tip. Als u de sjabloon wilt toepassen op alle pagina's in het document, selecteert u Alle pagina's.
  5. Klik op Openen.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.