Als tabellen en illustraties niet worden gedetecteerd

Download

Als een tabel niet wordt herkend

Tabelgebieden markeren tabellen of tekstfragmenten in tabelvorm. Als het programma een tabel niet automatisch herkent, kunt u het hulpmiddel Tabel gebruiken om handmatig een tabelgebied rond de tabel te tekenen.

 1. Selecteer in de werkbalk boven in het venster Afbeelding het hulpmiddel en sleep vervolgens met de muis een rechthoek rond de tabel in de afbeelding.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de tabel en klik vervolgens op Tabelstructuur analyseren in het snelmenu of klik op de knop op de pop-upwerkbalk van het tabelgebied.
 3. Gebruik de pop-upwerkbalk, het snelmenu van het tabelgebied of de opdrachten in het menu Gebied om de resultaten te bewerken.
 4. Voer het OCR-proces opnieuw uit.

U kunt het type van een gebied wijzigen nadat het is herkend. Als u het type van een gebied wilt wijzigen in Tabel, klikt u met de rechtermuisknop op het gebied en selecteert u Gebiedstype wijzigen naar > Tabel in het snelmenu.

Als ABBYY FineReader de rijen en tabellen in een tabel niet automatisch correct kan detecteren, kunt u de indeling handmatig aanpassen en het OCR-proces opnieuw uitvoeren.

 • Met de opdrachten in het menu Gebied of de opdrachten in het snelmenu van een tabelgebied kunt u het volgende doen:
  • Tabelstructuur analyseren: met deze optie wordt de structuur van de tabel automatisch geanalyseerd en hoeft u verticale en horizontale scheidingstekens niet handmatig toe te voegen;
  • Cellen splitsen, Cellen samenvoegen en Rijen samenvoegen: met deze opties kunt u verkeerd geïdentificeerde rijen of kolommen corrigeren
 • Met de pop-upwerkbalk van de geselecteerde tabel kunt u het volgende doen: een horizontaal of verticaal scheidingsteken toevoegen, tabelscheidingstekens verwijderen, de tabelstructuur analyseren, tabelcellen splitsen of tabelcellen of -rijen samenvoegen. Klik in het tabel gebied en selecteer het juiste gereedschap op de pop-upwerkbalk:  

.

Tip. Klik op het hulpmiddel op de pop-upwerkbalk om objecten te selecteren.

Opmerking:

 1. De opdracht voor het splitsen van cellen kan alleen worden toegepast op tabelcellen die eerder zijn samengevoegd.
 2. Als u tabelcellen of -rijen wilt samenvoegen of splitsen, selecteert u ze in de afbeelding en kiest u het juiste gereedschap of de menuopdracht.
 3. Als de tabel verticale tekst bevat, moet u misschien eerst de teksteigenschappen wijzigen.
 4. Als de tabelcellen alleen een afbeelding bevatten, selecteert u de optie Geselecteerde cellen als afbeelding behandelen in het deelvenster Gebiedseigenschappen (klik met de rechtermuisknop in het gebied en klik op Eigenschappen in het snelmenu).

Als de cel een combinatie van afbeeldingen en tekst bevat, selecteert u de afbeelding om deze om te zetten in een afzonderlijk gebied in de cel.

Zie ook:

Als een illustratie niet wordt herkend

Illustratiegebieden markeren de illustraties die in het document aanwezig zijn. U kunt ook illustratiegebieden gebruiken als u niet wilt dat een tekstfragment wordt herkend. Als het programma een illustratie niet automatisch herkent, kunt u het gereedschap Illustratie gebruiken om zelf een illustratiegebied rond de illustratie te tekenen.

 1. Selecteer in de werkbalk boven in het venster Afbeelding het hulpmiddel en sleep vervolgens met de muis een rechthoek rond de illustratie in de documentafbeelding.
 2. Voer het OCR-proces opnieuw uit.

Als er tekst over een illustratie in uw document is afgedrukt, tekent u een Achtergrondillustratie gebied rond de illustratie.

 1. In het venster Afbeelding selecteert u het hulpmiddel op de werkbalk en tekent u een kader rond de illustratie.
 2. Start het OCR-proces.

U kunt een bestaand gebied veranderen naar Illustratie of Achtergrondillustratie. Klik met de rechtermuisknop op het gebied en klik vervolgens op Gebiedstype wijzigen naar > Afbeelding of Gebiedstype wijzigen naar > Achtergrondafbeelding.

Ga voor meer informatie over gebiedstypen en bewerkingsgebieden naar Als gebieden niet correct worden herkend.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.