Scannen naar afbeeldingsbestanden

Download

De Afbeeldingsbestanden taak in het nieuwe taak- venster zorgt ervoor dat u alleen-beeld-documenten kunt maken van afbeeldingen die u van een scanner of digitale camera hebt verkregen.

 1. Selecteer het Scannen tabblad en klik op de Afbeeldingsbestanden taak.
 2. Selecteer een apparaat en specificeer de scanopties.
 3. Klik op de Voorbeeld knop of klik op een willekeurige plek binnen het afbeeldingsgebied.
 4. Controleer de afbeelding. Als u nog niet tevreden bent met de kwaliteit van de afbeelding wijzigt u de scaninstellingen en klikt u opnieuw op de Voorbeeld knop.
 5. Specificeer de conversie-instellingen. Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de eigenschappen van het uitvoerdocument.
  1. Afbeeldingsformaat selecteren
   Gebruik deze instelling om de gewenste indeling voor de afbeelding te selecteren.
  2. Compressie
   Als u de TIFF-indeling hebt geselecteerd, kunt u gescande afbeeldingen comprimeren. Met afbeeldingscompressie verkleint u de bestandsgrootte.
   Het gebruik van verschillende compressiemethoden heeft verschillende datacompressieverhoudingen tot gevolg, met mogelijk dataverlies (slechtere kwaliteit van de afbeelding). Houd rekening met deze twee factoren als u een compressiemethode kiest: de kwaliteit van afbeeldingen in het uitvoerbestand en de grootte.
   ABBYY FineReader ondersteunt de volgende compressiemethoden:
    • PACKBITS
     Heeft geen gegevensverlies tot gevolg en is geschikt voor de compressie van zwart-witscans.
    • JPEG (JFIF-formaat)
     Deze methode wordt gebruikt om afbeeldingen met kleur en grijswaarden te comprimeren, zoals foto's. Afbeeldingen worden aanzienlijk gecomprimeerd, maar daarbij treedt wel dataverlies op. Dit heeft een lagere beeldkwaliteit tot gevolg (vaag en slechtere kleurverzadiging).
    • ZIP
     Heeft geen dataverlies tot gevolg en werkt het best met afbeeldingen met grote enkelkleurige gebieden, zoals schermafbeeldingen en zwart-witafbeeldingen.
    • LZW
     Heeft geen dataverlies tot gevolg en werkt het best met vectorafbeeldingen en afbeeldingen met grijswaarden.
  1. Instellingen afbeeldingen voorbewerken...
   Specificeer de voorbewerkingsopties voor de afbeelding, zoals detectie van de paginastand en automatische voorbewerkingsopties. Met deze opties kunt u bronafbeeldingen aanzienlijk verbeteren, wat een grotere OCR-nauwkeurigheid tot gevolg heeft. Zie ook: Opties voor verwerken afbeeldingen.  
 1. Klik op Scannen naar <indeling>.
 2. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een voortgangsbalk en tips.
 3. Nadat de pagina is gescand, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt aangeven wat u wilt doen.
  Klik op Opnieuw scannenom meer pagina's te scannen met de huidige instellingen of klik op Scannen afronden om het dialoogvenster te sluiten.
 4. Geef de map op waarin u het uitvoerdocument wilt opslaan.

Als de taak voltooid is, worden de uitvoerbestanden in de opgegeven indeling in de map geplaatst die u hebt gespecificeerd. Alle documentpagina's worden ook geopend in de OCR-editor.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.