PPTX-instellingen

Download

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Illustratie-instellingen

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de illustraties en de omvang van het bestand regelen met de opties in de Illustraties behouden vervolgkeuzelijst.

Tip. Om de instellingen voor het opslaan van illustraties te wijzigen, klikt u op  Aanpassen.... In het Aangepaste instellingen dialoogvenster selecteert u de gewenste instellingen en klikt u op OK.

Tekstinstellingen

  • Kop- en voetregels behouden
    Behoudt de kop- en voetregels in het uitvoerdocument.
  • Regel-einden behouden
    De originele regelindeling blijft behouden. Anders bevat het uitvoerdocument een enkele regel met alle tekst.
  • Terugloop
    Verkleint de lettergrootte als tekst niet in een tekstvak past.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blijven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata bewerken.... knop om de gewenste wijzigingen door te voeren en klikt u op OK.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.