Instellingen voor EPUB / FB2

Download

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Documentlay-out

Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het uitvoerbestand wilt gebruiken.

  • Opgemaakte tekst
    Behoudt alinea's, maar behoudt niet de exacte posities van objecten en regelafstand. De resulterende tekst wordt links uitgelijnd. Rechts-naar-links geschreven tekst wordt rechts uitgelijnd.
    Verticale teksten worden horizontaal.
    Lettertypestijlen blijven alleen in EPUB-indeling behouden.
  • Ongecodeerde tekst
    Deze modus behoudt de tekstopmaak niet.

Als u in de EPUB-indeling opslaat, kunt u de lettertypen behouden door de Opgemaakte tekst optie te selecteren in de Documentlay-out- vervolgkeuzelijst. Schakel zo deLettertypen en lettertypegrootten behouden (alleen EPUB) optie hieronder in. Selecteer de Lettertypen insluiten optie als u de lettertypen van het document in het e-book wilt insluiten.
Sommige apparaten en softwareprogramma's geven geen ingesloten lettertypen weer.

Omslag maken

Schakel de De eerste pagina als omslag van het e-book gebruiken optie in als u de eerste pagina van het document als voorblad wilt gebruiken.

Illustratie-instellingen

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de illustraties en de omvang van het bestand regelen met de opties in de Illustraties behouden vervolgkeuzelijst.

Tip. Om de instellingen voor het opslaan van illustraties te wijzigen, klikt u op Aanpassen.... In het Aangepaste instellingen dialoogvenster selecteert u de gewenste instellingen en klikt u op OK.

Instellingen voor EPUB

U kunt kiezen welke versie van de EPUB-indeling u wilt gebruiken.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blijven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata bewerken.... knop om de gewenste wijzigingen door te voeren en klikt u op OK.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.