Stijlen gebruiken

Download

Tijdens tekstherkenning detecteert ABBYY FineReader de stijlen en opmaak die in het oorspronkelijke document zijn gebruikt. Deze stijlen en opmaak worden weergegeven in het uitvoerdocument. U kunt de documentstijlen bewerken en nieuwe stijlen maken om de herkende tekst te formatteren in het venster Tekst.

U kunt als volgt een stijl toepassen op een tekstfragment:

  1. Selecteer het gewenste tekstfragment in het venster Tekst.
  2. Klik op Eigenschappen in het snelmenu.
  3. Selecteer de gewenste stijl uit de lijst Stijl in het deelvenster Teksteigenschappen.

Bij het opslaan van herkende teksten als DOCX, ODT of RTF, blijven alle bestaande stijlen behouden. Zie ook: Bewerkbare documenten opslaan.

Stijlen wijzigen, maken en samenvoegen:

  1. Klik in het menu Gereedschappen op Stijleneditor...
  2. In het dialoogvenster Stijleneditor selecteert u de gewenste stijl en past de naam, het lettertype, de lettergrootte, tekenruimte en schaal ervan aan.
  3. Klik om een nieuwe stijl te maken op de knop Nieuw. De nieuw gemaakte stijl zal worden toegevoegd aan de lijst van bestaande stijlen, waar u deze kunt aanpassen.
  4. Selecteer meerdere stijlen en klik op Samenvoegen... om ze samen te voegen in één stijl. Geef in het dialoogvenster Stijlen samenvoegen de stijl op waarin u de geselecteerde stijlen wenst samen te voegen.
  5. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

U kunt navigeren tussen tekstfragmenten die afgedrukt zijn in identieke stijlen. Selecteer in de Stijleneditor de gewenste stijl en klik op Vorig fragment of Volgend fragment.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.