Opdrachtregelparameters om documenten te converteren

Download

Voer om te beginnen met de conversie van een document naar een bewerkbare indeling de volgende opdracht uit:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Het pad naar het FineReaderOCR.exe-bestand in de installatiemap van het programma.


Als het volledige pad spaties bevat, kunt u aanhalingstekens toevoegen.

<ImageSourceCommands> - brondocumenten voor herkenning ImageFiles

Het pad naar het afbeeldingsbestand of het PDF-document.


U kunt verschillende bestanden specificeren door ze te scheiden met spaties. Als het volledige pad spaties bevat, kunt u aanhalingstekens toevoegen.

/scan [SourceName]

U haalt een afbeelding op van de scanner.  SourceName is de naam van de scanner.


Als SourceName niet is gespecificeerd, wordt standaard de meest recente scanner gebruikt. Als de naam van de scanner spaties bevat, kunt u aanhalingstekens toevoegen.

<RecognitionCommands> - herkenningsparameters /lang LangName

LangName is de herkenningstaal.  


Als LangName niet is gespecificeerd, wordt standaard de meest recente taal gebruikt. U kunt verschillende herkenningstalen specificeren door ze te scheiden met spaties.


Voor een lijst met ondersteunde opdrachtregel-herkenningstalen, zie LangName-parameterwaarden voor de opdrachtregel.


U kunt een aangepaste herkenningstaal specificeren als het wordt opgeslagen in de OCR-projectmap. Plaats om dit te doen twee '@'-tekens voor de naam, bijvoorbeeld '@@ UserLang'. Een aangepaste taalnaam mag geen niet-alfanumerieke tekens bevatten zoals '!' of '@'.

<ExportCommands> - herkenningsresultaten exporteren /send Target

Target is de naam van een externe app waarnaar de resultaten worden gestuurd. Vervang 'Target' door een van de volgende opties:

  • MSWord - Microsoft Word;
  • MSExcel - Microsoft Excel;    
  • OpenOffice - Apache OpenOffice;
  • Mail - uw e-mailapp (resultaten zijn in Microsoft Word-indeling);
  • Clipboard - het klembord;
  • WebBrowser - uw standaardbrowser;
  • PDFViewer - uw standaard PDF-viewer;
  • PowerPoint - Microsoft PowerPoint.

Voorbeeldopdracht:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Bij de bovenstaande opdracht wordt de OCR-editor gebruikt om het Duitstalige Guide_German.pdf-bestand in Microsoft Word te openen.

Voor meer informatie over het automatisch opslaan van de conversieresultaten, zie De opdrachtregel gebruiken om de vergelijkingsresultaten op te slaan bij het opstarten van het programma.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.