ABBYY Screenshot Reader

Download

ABBYY Screenshot Reader is een slimme en gebruiksvriendelijke toepassing voor het vastleggen van twee soorten screenshots – afbeelding en tekst – van op om het even welk deel op het scherm.

Functies van ABBYY Screenshot Reader:

 • Creëer screenshots van afbeelding
 • Zet screenshots om in bewerkbare tekst
 • Haal voordeel uit de ABBYY OCR technologie inbegrepen in het product

ABBYY Screenshot Reader heeft een eenvoudige en intuïtieve interface, waardoor u geen specialistische kennis hoeft te bezitten om screenshots te kunnen maken en de tekst erin te kunnen herkennen. Open gewoonweg een venster van een willekeurige toepassing en selecteer het deel van het computerscherm dat u wilt 'fotograferen'.

Let op: ABBYY Screenshot Reader is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers van bepaalde ABBYY-producten. Raadpleeg de "Registratie van ABBYY FineReader" voor uitgebreide informatie over het registreren van uw exemplaar van ABBYY Screenshot Reader.

ABBYY Screenshot Reader installeren en starten

ABBYY Screenshot Reader wordt standaard samen met ABBYY FineReader 12 op uw computer geïnstalleerd.

Om ABBYY Screenshot Reader op te starten, klikt u op het ABBYY Screenshot Reader-pictogram op de taakbalk .

Screenshots maken en teksten herkennen

ABBYY Screenshot Reader kan screenshots van geselecteerde gebieden op het scherm van uw computer maken en deze in een bestand opslaan, naar het Klembord kopiëren of naar ABBYY FineReader versturen.

Wanneer u ABBYY Screenshot Reader opstart, verschijnt het scherm ABBYY Screenshot Reader op uw computerscherm.

Het venster ABBYY Screenshot Reader bevat tools voor het herkennen van tekst en tabellen op uw computerscherm voor het maken van screenshots van geselecteerde vakken op het scherm en voor de instellingen van de toepassing.

Ga als volgt te werk om een screenshot te maken of een tekstfragment te herkennen:

 1. Selecteer in de lijst Screenshot in de ABBYY Screenshot Reader een methode voor het vastleggen van het scherm:
  • Gebied

legt een vak van uw keuze vast.

 • Venster

legt een gedeelte van het scherm vast (bijvoorbeeld een venster, fragment van een venster of een werkbalk).

 • Scherm

legt het hele scherm vast.

 • Getimed scherm

legt het hele scherm vast met een vertraging van 5 seconden.

 1. Selecteer in de lijst Taal een taal voor herkenning
 2. Selecteer in de lijst Verzenden naar de uiteindelijke toepassing waar de herkende screenshot of tekst naar moet worden verzonden

De geselecteerde tekst of screenshot kan worden verzonden naar:

- het klembord (Tekst naar Klembord, Tabel naar Klembord of Afbeelding naar Klembord).

- een nieuw document (Tekst naar Microsoft Word[1] of Tabel naar Microsoft Excel[2]).

- een bestand (Tekst naar bestand, Tabel naar bestand of Afbeelding naar bestand). Geef in het dialoogvenster Opslaan als een bestandsnaam op en selecteer een formaat.

- ABBYY FineReader 12 (Afbeelding naar ABBYY FineReader[3]). Selecteer dit item als het schermvak zowel tekst als afbeeldingen bevat.

- een *.bmp bestand en als bijlage van een nieuw aangemaakt e-mailbericht (Afbeelding naar e-mail).

Belangrijk!

Dit item vereist dat:

[1] Microsoft Word

[2] Microsoft Excel

[3] ABBYY FineReader 12

op uw computer is geïnstalleerd.

 1. Klik

Afhankelijk van het item dat u selecteert in de lijst Screenshot, wordt de screenshot automatisch aangemaakt of verschijnt er een tool waarmee u het gewenste vak kunt selecteren en vastleggen:

 • Als de optie Gebied geselecteerd is, wordt een gebied geselecteerd op het scherm.

Pas indien nodig de positie en randen van het gebied aan en klik op  Vastleggen.

Om de randen van een gebied te verplaatsen, plaatst u de muispijl op een rand en versleept u deze met de linkermuisknop ingedrukt. Om een gebied te verplaatsen, selecteert u het gebied en verplaatst u het met de linkermuisknop ingedrukt

 • Als u Venster selecteert, verandert de cursor in .

Wijs met de cursor naar het gewenste vak. Als er een gekleurd kader verschijnt, klikt u met de linkermuisknop.

 • Als u Scherm of Getimed scherm selecteert, wordt de screenshot automatisch aangemaakt.

Let op:

 • Om het vastleggen van het scherm te annuleren, drukt u op Esc of klikt u met de rechtermuisknop.
 • Om de herkenning te annuleren, klikt u op Stoppen of drukt u op Esc.

Extra opties

Om extra opties te selecteren, klikt u met de rechtermuisknop op het ABBYY Screenshot Reader-pictogram op de taakbalk en selecteert u Opties. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Altijd op voorgrond

Houdt de werkbalk van ABBYY Screenshot Reader boven alle andere vensters wanneer u tussen toepassingen schakelt.

 • Uitvoeren bij opstarten

Start ABBYY Screenshot Reader op elke keer wanneer u de computer aanzet.

 • Geluid inschakelen

Speelt een geluidsmelding af wanneer ABBYY Screenshot Reader een schermvak naar het klembord kopieert.

Tips

 1. Ik werk met teksten die geschreven zijn in verschillende talen

Selecteer een tekstfragment dat in zijn totaliteit in één taal is geschreven. Controleer voordat u de herkenningsprocedure start of de taal die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Taal dezelfde is als de taal van uw tekst. Selecteer een andere herkenningstaal indien vereist.

 1. Ik heb de vereiste taal niet teruggevonden in de lijstSelecteer in het venster ABBYY Screenshot Reader het item (Meer talen selecteren…) in de vervolgkeuzelijst Taal.

Als u de vereiste taal niet kunt vinden in de lijst met beschikbare talen:

 1. De toepassing ondersteunt deze taal niet. Voor een volledige lijst van ondersteunde talen, kunt u kijken op http://www.abbyy.com. De lijst met ondersteunde talen kan variëren bij verschillende versies van de toepassing
 2. Deze taal is tijdens de aangepaste installatie misschien uitgeschakeld:
  1. Klik de knop Start op de Windows-taakbalk aan en selecteer Instellingen>Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op het pictogram Software.
  3. Selecteer ABBYY FineReader 12 in de lijst met geïnstalleerde programma's en klik vervolgens op Wijzigen.
  4. Selecteer de vereiste taal in het dialoogvenster Aangepaste Setup.
  5. Volg de instructies van het setup-programma.
 3. Het geselecteerde gebied bevat zowel tekst als illustraties

Selecteer op de ABBYY Screenshot Reader-werkbalk de optie Afbeelding naar ABBYY FineReader. De afbeelding van het geselecteerde gebied wordt aan een ABBYY FineReader-batch toegevoegd. Als ABBYY FineReader momenteel op uw computer wordt uitgevoerd, wordt de afbeelding aan de huidige batch toegevoegd. Anders wordt er een nieuwe batch gemaakt en wordt de afbeelding aan deze nieuwe batch toegevoegd.

*Belangrijk!

Dit item vereist dat ABBYY FineReader 12 op uw computer is geïnstalleerd.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.