Bewerkbare documenten opslaan

Download

Met ABBYY FineReader kunt u gegevens uit herkende afbeeldingen opslaan in bewerkbare indelingen. Bedenk bij het kiezen van een indeling hoe u het document wilt gebruiken.

Opslaan als DOCX/ODT/RTF

U kunt de tekst als volgt opslaan als DOCX-/DOC-/RTF-/ODT-bestand:

 • Klik op het pijltje naast de knop Opslaan op de hoofdwerkbalk en klik vervolgens op de gewenste indeling. Indien de gewenste indeling niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op In andere indelingen opslaan… en selecteert u de gewenste indeling in de vervolgkeuzelijst Opslaan als type. Klik in het menu Bestand op Document opslaan als en klik vervolgens op de gewenste indeling.

Tip: Er zijn aanvullende opties voor het opslaan beschikbaar in het dialoogvenster Opties: Selecteer Extra> Opties…, klik op het tabblad Opslaan en vervolgens op het tabblad RTF/DOCX/ODT.

De opties op dit tabblad zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

Documentlay-out

Afhankelijk van de manier waarop u het elektronische document wilt gebruiken, selecteert u één van de onderstaande opties:

 1. Exacte kopie

Hiermee creëert u een document waarin de opmaak van het origineel behouden blijft. Deze optie wordt aanbevolen voor documenten met een gecompliceerde opmaak, zoals reclamebrochures. Houd er echter rekening mee dat u bij gebruik van deze optie een beperkter aantal veranderingen in de tekst en opmaak van het uitvoerdocument kunt aanbrengen.

 1. Bewerkbare kopie

Hiermee creëert u een document waarin de opmaak en tekstloop van het origineel vrijwel helemaal behouden blijven, maar dat u makkelijk kunt bewerken.

 1. Opgemaakte tekst

Lettertypen, lettergrootten en paragrafen blijven behouden, maar de exacte locaties van de objecten op de pagina en de spatiëring niet. De resulterende tekst is links uitgelijnd (tekst die van rechts naar links loopt, wordt rechts uitgelijnd).

Opmerking: Verticale tekst verandert in deze modus in horizontale tekst.

 1. Niet-opgemaakte tekst

In deze modus wordt de opmaak niet bewaard. Lettertypestijlen blijven behouden als de optie Vette, cursieve en onderstreepte tekststijlen behouden in ongecodeerde tekst is ingeschakeld.

Standaardpapierformaat

U kunt instellen welk papierformaat wordt gebruikt voor het opslaan van documenten in de bestandsindelingen RTF, DOC, DOCX of ODT in de vervolgkeuzelijst Standaardpapierformaat.

Tekstinstellingen

 • Regeleinden en koppeltekens behouden

Kop- en voetregels blijven behouden in het uitvoerdocument.

 • Pagina-einden behouden

Bewaart de pagina-einden uit het origineel.

 • Regelnummers behouden

Bewaart de oorspronkelijke regelnummering (indien aanwezig). De regelnummers worden opgeslagen in een apart veld dat onveranderd blijft als u de tekst bewerkt.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als Exacte kopie of Bewerkbare kopie is geselecteerd.

 • Kop- en voetregels en paginanummers behouden

De kop- en voetteksten en de pagina-einden blijven in het uitvoerdocument behouden.

 • Vette, cursieve en onderstreepte tekststijlen behouden in ongecodeerde tekst

Bewaart de tekststijlen bij het opslaan in de modus Niet-opgemaakte tekst.

 • Tekst- en achtergrondkleur behouden

De oorspronkelijke kleuren van de letters blijven bewaard.

Opmerking: Als de herkenning van structurele elementen (kopteksten, voetteksten, voetnoten, inhoudstabel en genummerde lijsten) is uitgeschakeld, worden deze elementen opgeslagen als hoofdtekst. U vindt deze instellingen op het tabblad Lezen van het dialoogvenster Opties (Extra > Opties…).

Illustratie-instellingen

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. Om het bestand kleiner te maken, selecteert u de gewenste optie in de groep Illustratie-instellingen

Tip:

 • Om de parameters voor het opslaan van illustraties te wijzigen, klikt u op Aangepast…. In het dialoogvenster Aangepaste instellingen selecteert u de gewenste parameters en vervolgens klikt u op OK.
 • Als u geen illustraties wilt behouden in de herkende tekst, schakelt u de optie Illustraties behouden uit.

Geavanceerd

Selecteer de optie Tekens met onbetrouwbare herkenning markeren om de herkende tekst in Microsoft Word te bewerken in plaats van in het venster Tekst van ABBYY FineReader. Als deze optie is geselecteerd, worden alle onbetrouwbare tekens gemarkeerd in het Microsoft Word-document.

Tip: U kunt de kleur voor onduidelijke tekens wijzigen op het tabblad Beeld van het dialoogvenster Opties (Extra > Opties…).

Opslaan als PPTX

U kunt de tekst als volgt in de PPTX-indeling opslaan:

 • Klik in het menu Bestand op Document opslaan als en klik vervolgens op Microsoft PowerPoint-presentatie. U kunt ook klikken op het pijltje naast de knop Opslaan op de hoofdwerkbalk en klikken op Opslaan als PPTX. Indien de gewenste indeling niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op In andere indelingen opslaan… en selecteert u de gewenste indeling in de vervolgkeuzelijst Opslaan als type.

Tip: Er zijn aanvullende opties voor het opslaan beschikbaar in het dialoogvenster Opties: Selecteer Extra> Opties…, klik op het tabblad Opslaan en vervolgens op het tabblad PPTX.

De opties op dit tabblad zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

Tekstinstellingen

 • Regel-einden behouden

Met deze optie wordt de originele regelindeling behouden.

 • Terugloop

De volledige herkende tekst past in zijn geheel binnen het tekstvak van de dia.

 • Kop- en voetregels behouden

Met deze optie blijven kop- en voetregels in het uitvoerdocument bewaard.

Illustratie-instellingen

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. Om het bestand kleiner te maken selecteert u de gewenste optie in de groep Afbeeldingkwaliteit.

Tip:

 • Om de parameters voor het opslaan van illustraties te wijzigen, klikt u op Aangepast…. In het dialoogvenster Aangepaste instellingen selecteert u de gewenste parameters en vervolgens klikt u op OK.
 • Als u geen illustraties wilt behouden in de herkende tekst, schakelt u de optie Illustraties behouden uit.

Opslaan als TXT

Ga als volgt te werk om uw tekst op te slaan als TXT:

 • Klik in het menu Bestand op Document opslaan als en klik vervolgens op Tekstdocument. U kunt ook klikken op het pijltje naast de knop Opslaan op de hoofdwerkbalk en klikken op Opslaan als TXT. Indien de gewenste indeling niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op In andere indelingen opslaan… en selecteert u de gewenste indeling in de vervolgkeuzelijst Opslaan als type.

Tip: Er zijn aanvullende opties voor het opslaan beschikbaar in het dialoogvenster Opties: Selecteer Extra> Opties…, klik op het tabblad Opslaan en vervolgens op het tabblad TXT.

De opties op dit tabblad zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

Documentlay-out

Afhankelijk van de manier waarop u het elektronische document wilt gebruiken, selecteert u één van de onderstaande opties:

 1. Opgemaakte tekst

Behoudt paragrafen, maar niet de regelafstand en de exacte posities van objecten. Ook worden spaties gebruikt om eerste paragraafregels en tabellen te reproduceren. De resulterende tekst is links uitgelijnd (tekst die van rechts naar links loopt, wordt rechts uitgelijnd).

Opmerking: Verticale tekst verandert in deze modus in horizontale tekst.

 1. Niet-opgemaakte tekst

In deze modus wordt de opmaak niet bewaard.

Tekstinstellingen

 • Regel-einden behouden

Met deze optie wordt de originele regelindeling behouden. Als u deze optie niet selecteert, wordt de tekst als één regel opgeslagen.

 • Teken voor pagina-einde (#12) invoegen als paginascheiding

Met deze optie wordt de originele pagina-indeling opgeslagen.

 • Witregel gebruiken als alineascheiding

Met deze optie worden de alinea's gescheiden met lege regels.

 • Kop- en voetregels behouden

Met deze optie blijven kop- en voetregels in het uitvoerdocument bewaard.

Codering

ABBYY FineReader detecteert de codepagina automatisch. Om de codepagina aan te passen, selecteert u de gewenste codepagina in de vervolgkeuzelijst onder Codering.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.