Een afbeelding van een pagina opslaan

Download

Met ABBYY FineReader kunt u pagina-afbeeldingen opslaan, inclusief scans.

Een of meer afbeeldingen opslaan:

  1. Selecteer de pagina’s in het venster Pagina’s.
  2. In het menu Bestand klikt u op Pagina's als afbeeldingen opslaan…
  3. In het dialoogvenster dat wordt geopend, selecteert u de schijf en de map waarin u het bestand wilt opslaan.
  4. Selecteer de bestandsindeling waarin u de afbeelding wilt opslaan.

Belangrijk!Als u meerdere pagina’s in één bestand wilt opslaan, selecteert u de TIF-bestandsindeling en vervolgens Als afbeeldingsbestand met meerdere pagina's opslaan.

Zie voor meer informatie "Ondersteunde afbeeldingindelingen."

  1. Voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan.

Tip: U kunt voor het opslaan de afbeeldingindeling en de compressiemethode selecteren. Door de compressie van afbeeldingen kunt u de bestandsgrootte verminderen. De methodes die voor de compressie van afbeeldingen worden gebruikt, verschillen qua compressieverhouding en gegevensverlies. Twee factoren spelen een rol bij de keuze van de compressiemethode: de resulterende afbeeldingkwaliteit en de bestandsgrootte.

ABBYY FineReader ondersteunt de volgende compressiemethoden:

  • ZIP

Voorkomt gegevensverlies en wordt gebruikt voor afbeeldingen met grote vlakken in één kleur. Deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt voor screenshots en afbeeldingen in zwart-wit.

  • JPEG

Wordt gebruikt voor afbeeldingen in grijswaarden en kleur, zoals foto’s. Deze methode biedt een compressie met hoge densiteit maar leidt tot gegevensverlies en een lagere afbeeldingkwaliteit (waziger omtreklijnen en een beperkter kleurenpalet).

  • CCITT Group 4

Geen gegevensverlies. Wordt vaak gebruikt voor zwart-witafbeeldingen die zijn gemaakt met grafische programma's of voor gescande afbeeldingen. CCITT Group4-compressie is een veelgebruikte compressiemethode die wordt toegepast op vrijwel alle afbeeldingen.

  • Packbits

Geen gegevensverlies. Wordt gebruikt voor gescande zwart-witafbeeldingen.

  • LZW

Geen gegevensverlies. Wordt gebruikt voor illustraties en grijswaardenafbeeldingen.

Instellingen op het tabblad Opslaan > PDF van het dialoogvenster Opties (Extra > Opties) worden gebruikt voor het opslaan van pagina-afbeeldingen naar PDF's met alleen illustraties.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.