Opslaan als HTML

Download

U kunt de tekst als volgt in de HTML-indeling opslaan:

  • Klik op het pijltje naast de knop Opslaan op de hoofdwerkbalk en klik vervolgens op Opslaan als HTML.... Indien de gewenste indeling niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op In andere indelingen opslaan… en selecteert u de gewenste indeling in de vervolgkeuzelijst Opslaan als type. Klik in het menu Bestand op Document opslaan als en klik vervolgens op HTML-document.

Tip: Er zijn aanvullende opties voor het opslaan beschikbaar in het dialoogvenster Opties: Selecteer Extra> Opties…, klik op het tabblad Opslaan en vervolgens op het tabblad HTML.

De opties op dit tabblad zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

Documentlay-out

Afhankelijk van de manier waarop u het elektronische document wilt gebruiken, selecteert u één van de onderstaande opties:

  • Flexibele lay-out

Hiermee creëert u een document waarin de opmaak van het origineel behouden blijft. Het uitvoerdocument kan eenvoudig worden bewerkt.

  • Opgemaakte tekst

Fonts, tekengroottes en alinea's blijven bewaard, maar de exacte locaties van de objecten op de pagina en de spatiëring blijven niet behouden. De resulterende tekst wordt links uitgelijnd. (Rechts-naar-links geschreven tekst wordt rechts uitgelijnd.)

Opmerking: Verticale tekst verandert in deze modus in horizontale tekst.

  • Niet-opgemaakte tekst

In deze modus wordt de opmaak niet bewaard.

CSS gebruiken

Selecteer deze optie om het bestand in de HTML 4-indeling op te slaan; hierdoor blijft de documentlay-out behouden door gebruik te maken van het stijlblad dat bij het HTML-bestand hoort.

Tekstinstellingen

  • Regel-einden behouden

Met deze optie wordt de originele regelindeling behouden. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt de herkende tekst als één regel opgeslagen in het HTML-document.

  • Tekst- en achtergrondkleur behouden

De oorspronkelijke kleuren van de letters blijven bewaard.

  • Kop- en voetregels behouden

Met deze optie blijven kop- en voetregels in het uitvoerdocument bewaard.

Illustratie-instellingen

Documenten met veel afbeeldingen hebben veel opslagruimte nodig. Om het bestand kleiner te maken, selecteert u de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst.

Tip:

  • Om de parameters voor het opslaan van illustraties te wijzigen, klikt u op Aangepast…. In het dialoogvenster Aangepaste instellingen selecteert u de gewenste parameters en vervolgens klikt u op OK.
  • Als u geen illustraties wilt behouden in de herkende tekst, schakelt u de optie Illustraties behouden uit.

+Codering

ABBYY FineReader detecteert de codepagina automatisch. Als u de codepagina of het type codepagina wilt wijzigen, selecteert u de gewenste codepagina of het gewenste codepaginatype in de vervolgkeuzelijsten onder Codering.

Boekinstellingen

Selecteer de optie Een inhoudsopgave maken en gebruiken om de boeken in bestanden te verdelen als u een gedrukt boek converteert naar een elektronische vorm. ABBYY FineReader kan automatisch boekhoofdstukken opslaan in verschillende HTML-bestanden en koppelingen ernaar maken in de inhoudsopgave. U kunt het document ook opdelen in afzonderlijke HTML-bestanden op basis van titels van niveau 1 of niveau 2.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.