Εάν δεν ανιχνεύονται πίνακες και εικόνες

Εάν δεν ανιχνεύεται ένας πίνακας

Οι περιοχές Πίνακα επισημαίνουν πίνακες ή αποσπάσματα κειμένου τα οποία έχουν τη μορφή διάταξης πίνακα. Εάν το πρόγραμμα αποτύχει να εντοπίσει έναν πίνακα αυτόματα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Πίνακας για να σχεδιάσετε μια περιοχή πίνακα γύρω από τον πίνακα χειροκίνητα.

 1. Επιλέξτε το εργαλείο στη γραμμή εργαλείων στην επάνω πλευρά του παραθύρου Εικόνα και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από τον πίνακα στην εικόνα σας.
 2. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα και μετά επιλέξτε Ανάλυση δομής πίνακα στο μενού συντόμευσης ή κάντε κλικ στο κουμπί της αναδυόμενης γραμμής εργαλείων της περιοχής Πίνακας.
 3. Χρησιμοποιήστε την αναδυόμενη γραμμή εργαλείων, το μενού συντόμευσης της περιοχής πίνακα ή τις εντολές του μενού Περιοχή για να επεξεργαστείτε τα αποτελέσματα.
 4. Εκτελέστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ξανά.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο μιας περιοχής που έχει ήδη αναγνωριστεί. Για να αλλάξετε τον τύπο μιας περιοχής σε Πίνακα κάντε δεξί κλικ στην περιοχή και επιλέξτε Αλλαγή τύπου περιοχής σε > Πίνακας στο μενού συντόμευσης.

Εάν το ABBYY FineReader δεν επιτύχει να εντοπίσει σωστά τις σειρές και τις στήλες σε έναν πίνακα αυτόματα, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη διάταξη και να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

 • Χρησιμοποιήστε τις εντολές στο μενού Περιοχή ή τις εντολές στο μενού συντόμευσης μιας περιοχής πίνακα για να κάνετε τις εξής ενέργειες:
  • Ανάλυση δομής πίνακα (αναλύει αυτόματα τη δομή του πίνακα και σας γλιτώνει από τον κόπο να σχεδιάσετε χειροκίνητα κατακόρυφα και οριζόντια διαχωριστικά),
  • Διαίρεση κελιών, Συγχώνευση κελιών και Συγχώνευση Γραμμών (σάς παρέχει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν λανθασμένα αναγνωρισμένες σειρές ή στήλες)
 • Χρησιμοποιήστε την αναδυόμενη γραμμή εργαλείων του επιλεγμένου πίνακα για να εκτελέσετε τα ακόλουθα: Προσθήκη οριζόντιου ή κατακόρυφου διαχωριστικού, διαγραφή διαχωριστικών πίνακα, ανάλυση δομής πίνακα, διαίρεση κελιών πίνακα, συγχώνευση κελιών ή σειρών πίνακα (κάντε κλικ στην περιοχή Πίνακας και μετά κάνετε κλικ στο κατάλληλο εργαλείο στην αναδυόμενη γραμμή εργαλείων: ).

Συμβουλή. Κάντε κλικ στο εργαλείο στην αναδυόμενη γραμμή εργαλείων για να επιλέξετε αντικείμενα.

Σημείωση:

 1. Η εντολή διαίρεσης κελιών μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε κελιά πίνακα τα οποία είχαν προηγουμένως συγχωνευθεί.
 2. Για τη συγχώνευση κελιών ή σειρών του πίνακα, επιλέξτε τα στην εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κατάλληλο εργαλείο ή εντολή του μενού.
 3. Εάν ο πίνακας περιέχει κελιά με κατακόρυφο κείμενο, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε πρώτα τις ιδιότητες του κειμένου.
 4. Εάν τα κελιά του πίνακα περιέχουν μόνο μια εικόνα, επιλέξτε τη ρύθμιση Αντιμετώπιση επιλεγμένων κελιών ως εικόνα στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής (κάντε δεξί κλικ στην περιοχή και μετά στην επιλογή Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης).

Εάν το κελί περιέχει ένα συνδυασμό εικόνας και κειμένου, επιλέξτε την εικόνα για να τη μετατρέψετε σε ειδική περιοχή στο εσωτερικό του κελιού.

Δείτε επίσης:

Εάν δεν ανιχνεύεται μια εικόνα

Οι περιοχές Εικόνα επισημαίνουν τις εικόνες που περιέχονται στο έγγραφό σας. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περιοχές εικόνας, εάν δεν θέλετε να γίνει αναγνώριση ενός αποσπάσματος κειμένου. Εάν το πρόγραμμα αποτύχει να εντοπίσει μια εικόνα αυτόματα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εικόνα για να σχεδιάσετε μια περιοχή εικόνας γύρω από την εικόνα χειροκίνητα.

 1. Στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος του παραθύρου Εικόνα, επιλέξτε το εργαλείο και κατόπιν χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από την εικόνα σας.
 2. Εκτελέστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ξανά.

Εάν υπάρχει κείμενο εκτυπωμένο πάνω από μια εικόνα στο έγγραφό σας, σχεδιάστε μια Εικόνα φόντου γύρω από την εικόνα.

 1. Στο παράθυρο Εικόνα, επιλέξτε το εργαλείο στη γραμμή εργαλείων και σχεδιάστε ένα πλαίσιο γύρω από την εικόνα.
 2. Εκκινήστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Μπορείτε να αλλάξετε μια υφιστάμενη περιοχή σε Εικόνα ή Εικόνα φόντου. Κάντε δεξί κλικ στην περιοχή και μετά επιλέξτε Αλλαγή τύπου περιοχής σε > Εικόνα ή Αλλαγή τύπου περιοχής σε > Εικόνα φόντου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με τους τύπους περιοχής και την επεξεργασία περιοχών, ανατρέξτε στην ενότητα Εάν οι περιοχές ανιχνεύονται λανθασμένα.

04.03.2022 7:13:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.