Υπογραφή εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε ψηφιακή υπογραφή σε έγγραφα και να επικυρώνετε οποιαδήποτε ψηφιακή υπογραφή σε ένα έγγραφο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κείμενο και υπογραφές σε μορφή εικόνας.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

04.03.2022 7:13:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.