Συμπλήρωση φορμών

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προβάλλετε, να συμπληρώνετε, να αποθηκεύετε και να εκτυπώνετε διαδραστικές φόρμες.

 1. Εάν ένα έγγραφο περιέχει μια φόρμα, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επισήμανση των πεδίων, καταργώντας την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση πεδίων σε αυτό το μήνυμα.
  Εάν δεν υπάρχουν επισημασμένα πεδία σε μια φόρμα PDF, εξακολουθείτε να μπορείτε να συμπληρώσετε μια τέτοια φόρμα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Πλαίσιο κειμένου.
  Δείτε επίσης: Προσθήκη κειμένου σε έγγραφο PDF.
 2. Για να συμπληρώσετε μια φόρμα, επιλέξτε τιμές από τις αναπτυσσόμενες λίστες ή πληκτρολογήστε κείμενο.


Με το ABBYY FineReader μπορείτε επίσης:

 • Να φορτώσετε δεδομένα σε μια φόρμα
  Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία > Δεδομένα φόρμας > Φόρτωση δεδομένων φόρμας από αρχείο.... Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε το αρχείο *.fdf που περιέχει τα δεδομένα και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα. Η φόρμα θα ενημερωθεί με τα δεδομένα από το αρχείο *.fdf.
 • Να αποθηκεύσετε δεδομένα φόρμας
  Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία > Δεδομένα φόρμας > Αποθήκευση δεδομένων φόρμας σε αρχείο.... Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο *.fdf και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Τα δεδομένα από τη φόρμα θα αποθηκευτούν στο αρχείο *.fdf που δημιουργήσατε.
 • Να διαγράψετε το περιεχόμενο των πεδίων μιας φόρμας
  Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία > Δεδομένα φόρμας > Επαναφορά φόρμας. Όλα τα πεδία της φόρμας εκκαθαρίζονται.

Εάν η JavaScript είναι απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του προγράμματος, ορισμένα από τα στοιχεία στις φόρμες PDF ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμα. Για παράδειγμα, οι έλεγχοι φόρμας δεδομένων ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμοι. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την JavaScript, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επιλογές > Άλλα > Ενεργοποίηση JavaScript σε έγγραφα PDF που έχουν ανοιχτεί στον Επεξεργαστή PDF.

Δείτε επίσης: Δυνατότητες ασφαλείας PDF.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.