ABBYY Hot Folder

Download

(Ikke tilgængelig i visse versioner af ABBYY FineReader. Se også: http://www.ABBYY.com/FineReader)

ABBYY FineReader inkluderer ABBYY Hot Folder, et planlægningsprogram, der tillader dig at vælge en mappe med billeder, som ABBYY FineReader skal behandle automatisk. Du kan planlægge, at ABBYY FineReader skal behandle dokumenter, når du ikke bruger din computer, fx om natten,

For at behandle billeder i en mappe automatisk skal du opretter en forarbejdningsopgave for denne mappe og specificere indstillingerne for åbning af billede, OCR og lagring. Du skal også specificere hvor ofte ABBYY FineReader bør kontrollere mappen for nye billeder (med regelmæssige intervaller eller kun én gang) og angive starttidspunktet for opgaven.

For at starte opgaver skal din computer være tændt, og du skal være logget på.

Installation ABBYY Hot Folder

Som standard installeres ABBYY Hot Folder på din computer sammen med ABBYY FineReader PDF. Hvis du under brugerdefineret installation af ABBYY FineReader PDF vælger ikke at installere ABBYY Hot Folder komponenten, kan du installere den senere ved at følge vejledningen nedenfor.

Sådan installeres ABBYY Hot Folder:

 1. Klik på Start knappen på Proceslinje og derefter klikke på Kontrolpanel.
 2. Klik Programmer og funktioner.
  Hvis du bruger Windows 10, skal du klikke på Start > Indstillinger > System > Apps og funktioner.
 3. Vælg ABBYY FineReader PDF fra listen over installerede programmer og klik på Ændring.
 4. I Brugerdefineret opsætning dialogboksen, vælg ABBYY Hot Folder elementet.
 5. Følg instruktionerne i installationsguiden.

Starter ABBYY Hot Folder

For at starte ABBYY Hot Folder:

 • Klik Start > ABBYY FineReader PDF og derefter klikke på ABBYY Hot Folder (Start > Alle programme > ABBYY FineReader PDF > ABBYY Hot Folder, hvis du bruger Windows 10), eller
 • klik på ABBYY FineReader PDF og derefter klikke på Hot Folder, eller
 • klik på ikonet på proceslinjen i Windows (dette ikon vises, når du har oprettet mindst én opgave).

Når du starter ABBYY Hot Folder, åbnes dens hovedvindue.

Brug knapperne på værktøjslinjen øverst i vinduet til at oprette, kopiere og slette opgaver, til at indlede behandling og til at se rapporter.

Opsætningsopgaver vises på ABBYY Hot Folder hovedvinduet. For hver opgave vises den fulde sti til dens mappe, dens status, og tidspunktet for den næste behandlingssession.

En opgave kan have en af følgende statusser:

Status Beskrivelse
Kører... Billederne i mappen bliver behandlet.
Planlagt Du har valgt kun at tjekke for billeder i hot folder én gang på starttidspunktet. Starttidspunktet er angivet i Næste starttid kolonnen.
Kigger... Du valgte at kontrollere hot folder for billeder gentagne gange. Starttidspunktet er angivet i Næste starttid kolonnen.
Stoppet Behandlingen er blevet afbrudt af brugeren.
Afsluttet Behandlingen er afsluttet.
Fejl (se log) Der opstod en fejl under behandling af billeder i denne mappe. Den fulde fejltekst kan findes i logfilen for opgaven. Vælg mappen, hvor fejlen opstod, for at finde årsagen til fejlen, og klik på Vis log knappen på værktøjslinjen.

Du kan gemme alle opgaver til fremtidig brug:

 1. Klik > Eksportér...
 2. I dialogboksen, som åbnes, skal du specificere navnet på opgaven og mappen, hvor den skal gemmes.
 3. Klik Gem.

Sådan indlæses en tidligere gemt opgave:

1. Klik på > Importér...

2. I dialogboksen, som åbnes, skal du vælge en opgave og klikke på Åbn.

Sådan oprettes en ny opgave:

 1. På ABBYY Hot Folder-værktøjslinjen skal du klikke på knappen Ny.
 2. I Navn på opgave feltet, indtast et navn for opgaven.
 3. Angive en tidsplan for opgaven:
  • Kør en gang (opgaven vil blive kørt på det tidspunkt, du angiver)
  • Tilbagevendende (opgaven køres hvert minut, en gang om dagen, en gang om ugen eller en gang om måneden på det angivne tidspunkt.
 4. Angiv mappen eller OCR-projektet, som indeholder de billeder, der skal behandles.
  • Fil fra mappe giver dig mulighed for at behandle billeder i lokale mapper og netværksmapper.
  • Fil fra FTP giver dig mulighed for at behandle billeder i mapper på en FTP-server.
   Hvis login og adgangskode er påkrævet for at få adgang til FTP-mappen, skal du indtaste dem i Brugernavn og Adgangskode felterne henholdsvis. Hvis der ikke kræves login og adgangskode, skal du vælge  Anonym bruger indstillingen.
  • Fil fra Outlook giver dig mulighed for at behandle billeder fra din postkasse.
  • OCR-projekt åbner billeder gemt i et FineReader-dokument.
   For mere information om dokumentfarver se Dokumentfunktioner som bør overvejes før OCR.
   Under Originalfiler angiv om originalfiler skal gemmes, slettes eller flyttes.
 5. I Analysér og genkend billeder trinnet skal du konfigurere dokumentanalysen og OCR-indstillinger.
  • Fra Dokumentsprog rullemenuen, vælg sprogene der svarer til sproget i teksterne, der skal genkendes.
   Du kan vælge mere end et OCR-sprog.
  • Under Indstillinger for behandling af dokument angiv om et dokument skal genkendes eller analyseres, eller om dets sidebilleder skal forbehandles. Hvis det er nødvendigt, angiv yderligere indstillinger for OCR og forbehandling af billeder ved at klikke på henholdsvis Genkendelsesindstillinger... eller Forbehandlingsindstillinger....
  • Angiv om programmet skal registrere områder automatisk eller bruge en områdeskabelon til formålet.
  • Hvis du automatisk vil slette tomme sider fra dokumenter, skal du vælge indstillingen Slet tomme sider automatisk i gruppen Sletning af tomme sider.
   Du kan bruge indstillingen Flyt slettede tomme sider til den følgende mappe til at gemme billederne af alle slettede tomme sider i den angivne mappe.
 6. Fra Gem resultater rullelisten skal du vælge, hvordan dokumenter skal gemmes.
  1. Fra Gem som rullelisten skal du vælge et destinationsformat.
   Tip. Klik Indstillinger... hvis du vil angive yderligere indstillinger for lagring.
   Når du gemmer til PDF, skal du angive om teksten på billederne bør genkendes, eller om billederne skal konverteres til PDF-dokumenter, der kun indeholder billeder.
  2. I Mappe feltet skal du angive en mappe, hvor dokumenter skal gemmes efter behandling.
  3. Fra Output rullelisten skal du vælge en lagringsmetode:
   • Opret et separat dokument for hver fil (bevarer mappehierarkiet) opretter et separat dokument for hver fil.
   • Opret et separat dokument for hver mappe (bevarer mappehierarkiet) opretter et dokument for alle filer gemt i en bestemt mappe.
   • Opret et dokument for alle filer opretter et dokument for alle filer.
  4. I Filnavn feltet kan du indtaste et navn, der skal tildeles dokumenter efter behandling.
   Tip. Du kan angive flere lagringstrin for en mappe for at gemme behandlingsresultater i flere formater.
 7. Klik Opret Opgave.

Den konfigurerede opgave vil blive vist i hovedvinduet til ABBYY Hot Folder.

Opgavefiler gemmes i %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\FineReader\16\HotFolder.

For at starte opgaver skal din computer være tændt, og du skal være logget på.

Hvis du vil have vist en underretning, hver gang en opgave er blevet udført, skal du klikke på .

Der vil blive vist en besked i et pop op-vindue over proceslinjen i Windows.

Ændring af opgaveegenskaber

Du kan ændre egenskaberne for en eksisterende opgave.

 1. Stop den opgave, hvis egenskaber du ønsker at ændre.
 2. Klik Rediger på værktøjslinjen øverst i vinduet ABBYY Hot Folder.
 3. Foretag de nødvendige ændringer, og klik på Opret Opgave.

Behandlingslog

Billeder i en hot folder behandles i henhold til dine definerede indstillinger. ABBYY Hot Folder fører en detaljeret log over alle handlingerne.

Logfilen indeholder følgende oplysninger:

 • Navnet på opgaven og dens indstillinger
 • Fejl og advarsler (hvis nogen)
 • Statistik (antal forarbejdede sider, antal fejl og advarsler, antallet af usikre tegn)

For at aktivere logning skal du klikke på værktøjslinjen.

Loggen vil blive gemt som en TXT-fil i den mappe, som indeholder filerne med genkendt tekst.

Sådan vises en log:

 1. I ABBYY Hot Folder-hovedvinduet skal du vælge den opgave, du vil undersøge.
 2. Klik på Log knappen på værktøjslinjen øverst i vinduet ABBYY Hot Folder.

12.06.2024 14:29:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.