Xem tài liệu PDF

PDF Editor cho phép bạn xem và tìm kiếm tài liệu PDF và sao chép văn bản, ảnh và bảng trong tài liệu PDF.

Để mở tài liệu PDF trong PDF Editor:

  • Mở cửa sổ Tác vụ mới, nhấp vào tab Mở rồi nhấp vào tác vụ Mở Tài liệu PDF.
  • Mở cửa sổ Tác vụ mới và nhấp Tệp > Mở Tài liệu PDF....

Tài liệu sẽ được hiển thị trong PDF Editor.

Để tùy chỉnh cách hiển thị tài liệu, sử dụng cài đặt sau đây.

  • Chế độ xem thay đổi cách các trang được hiển thị và cuộn.
    Xem thêm: Chế độ xem.
  • Tính năng thu phóng cho phép bạn phóng to và thu nhỏ tài liệu.
  • Kích thước thực hiển thị trang ở tỉ lệ 100%.
  • Vừa với chiều rộng thay đổi tỉ lệ mà tại đó tài liệu được hiển thị sao cho chiều rộng của tài liệu vừa với chiều rộng của màn hình.
  • Vừa nhất thay đổi tỉ lệ mà tại đó tài liệu được hiển thị sao cho chiều cao của tài liệu vừa với chiều cao của màn hình.
  • Thu nhỏ/Phóng to cho phép bạn điều chỉnh tỉ lệ thủ công.

Để hiển thị/ẩn thanh công cụ có các công cụ PDF, nhấp vào nút  Công cụ PDF trên thanh công cụ chính.

Mục lục chương

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.