So sánh tài liệu

(Chức năng này không khả dụng ở một số phiên bản ABBYY FineReader 14. Xem thêm: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

ABBYY FineReader bao gồm ABBYY So sánh tài liệu, một ứng dụng cho phép bạn so sánh hai phiên bản của một tài liệu, ngay cả khi hai phiên bản này ở định dạng khác nhau. ABBYY So sánh tài liệu tự động phát hiện những điểm khác biệt giữa hai phiên bản tài liệu, cho phép bạn nhanh chóng có được hình dung rõ ràng về những thay đổi đã được thực hiện với bản gốc. Tính năng này sẽ hữu ích trong nhiều trường hợp, ví dụ như khi bạn muốn kiểm tra tài liệu trước khi ký hoặc xuất bản.

Có một số cách để khởi động ABBYY So sánh tài liệu:

 • Mở Tác vụ mới cửa sổ, chọn So sánh tab và nhấp vào Mở ABBYY So sánh tài liệu.
 • Nhấp vào Bắt đầu nút trong Windows và nhấp vào ABBYY FineReader 14 > ABBYY So sánh tài liệu (trong Windows 10, nhấp vào Bắt đầu nút, chọn Tất cả các chương trình mục này trên trình đơn bắt đầu và nhấp vào ABBYY FineReader 14 > ABBYY So sánh tài liệu)
 • Nhấp So sánh tài liệu trên Công cụ trình đơn.
 • Nhấp chuột phải vào một tệp trong Windows Explorer và nhấp So sánh tài liệu... trên trình đơn lối tắt.

Làm theo hướng dẫn dưới đây để so sánh hai tài liệu.

 1. Mở ABBYY So sánh tài liệu, mở một phiên bản bạn muốn so sánh ở ô bên trái và phiên bản còn lại ở ô bên phải.
 2. Trong ô SO SÁNH, chọn ngôn ngữ tài liệu từ danh sách thả xuống.
 3. Nhấp vào So sánh nút để so sánh tài liệu.
 4. Kiểm tra những điểm khác nhau mà ABBYY So sánh tài liệu đã phát hiện được.
  Các điểm khác nhau giữa hai phiên bản sẽ được đánh dấu trong mỗi phiên bản và được liệt kê ở ô bên phải, giúp bạn hình dung rõ ràng về những thay đổi đã được thực hiện với tài liệu. Nhờ đó giúp dễ dàng nhận biết nội dung văn bản nào đã được thêm, xóa hoặc chỉnh sửa trong mỗi phiên bản. Cả hai trang được cuộn đồng thời và các đoạn giống nhau luôn được hiển thị cạnh nhau. Các điểm khác nhau có thể được xóa khỏi danh sách hoặc sao chép vào Khay nhớ tạm.

  Các điểm khác nhau đã xóa khỏi danh sách sẽ không được lưu vào báo cáo điểm khác nhau.
 5. Lưu một báo cáo điểm khác nhau. Có hai cách thực hiện thao tác này. Bạn có thể lưu một trong các phiên bản dưới dạng tài liệu PDF, trong đó tất cả các điểm khác nhau sẽ được chỉ ra trong các nhận xét hoặc bạn có thể lưu các điểm khác nhau thành tài liệu Microsoft Word.

Để biết thêm thông tin về so sánh hai phiên bản của cùng một tài liệu, xem ABBYY So sánh tài liệu.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.