Ví dụ: triển khai ABBYY FineReader 14 (64 bit hoặc 32 bit)

 1. Lập một điểm cài đặt quản trị (xem Cài đặt cấp quản trị) hoặc lập một điểm cài đặt nhiều người dùng (xem Lập một điểm cài đặt quản trị nhiều người dùng).
  Lưu ý. Khi sử dụng Active Directory® để triển khai ABBYY FineReader 14, tài khoản Máy tính miền phải có quyền đọc đối với thư mục cài đặt quản trị.
 2. Khởi động Group Policy Management Console (gpmc.msc).
 3. Ở cây bên trái, chọn một vị trí, miền hoặc đơn vị tổ chức khác có chứa một máy tính hoặc nhóm máy tính. FineReader sẽ được cài đặt trên các máy tính này.
 4. Nhấp chuột phải vào nút cây bạn đã chọn và nhấp Create a GPO ... and Link it here... trên trình đơn lối tắt
 5. Nhập tên mô tả và nhấp OK.
 6. Nhấp vào nút Add… trong nhóm Security Filtering và chọn các nhóm có các máy tính mà bạn muốn cài đặt ABBYY FineReader 14.
 7. Nhấp chuột phải vào Đối tượng chính sách nhóm (GPO) mà bạn đã tạo và nhấp Edit... trên trình đơn lối tắt
 8. Trong hộp thoại Group Policy Management Editor, nhấp vào Computer Configuration>Policies>Software Settings>Software installation.
 9. Nhấp vào New>Package... trên trình đơn lối tắt.
 10. Chỉ định đường dẫn mạng tới tệp ABBYY FineReader 14.msi  (khi cài đặt trên các hệ thống 32 bit) hoặc tệp ABBYY FineReader 14 x64.msi (khi cài đặt trên các hệ thống 64 bit). Những tệp này được đặt trong thư mục phân phối ABBYY FineReader 14 trên máy chủ.
 11. Chọn phương pháp triển khai Advanced.
 12. Một hộp thoại sẽ mở ra. Nếu bạn đang cài đặt phiên bản 32 bit, nhấp vào nút Nâng cao trên tab Triển khai và đảm bảo rằng tùy chọn Make this 32-bit X86 application available to Win64 machines được tắt.
 13. Chọn tab Modifications và nhấp Add...
 14. Chọn tệp ngôn ngữ giao diện của ngôn ngữ giao diện ABBYY FineReader 14 mong muốn. Tệp ngôn ngữ được đặt trong thư mục cài đặt quản trị trên máy chủ.

Tên tệp và ngôn ngữ của tệp:

1026.mst   Tiếng Bulgari

1028.mst   Tiếng Trung (Phồn thể)

1029.mst   Tiếng Séc

1030.mst   Tiếng Đan Mạch

1031.mst   Tiếng Đức

1032.mst   Tiếng Hy Lạp

1033.mst   Tiếng Anh

1034.mst   Tiếng Tây Ban Nha

1036.mst   Tiếng Pháp

1038.mst   Tiếng Hungari

1040.mst   Tiếng Ý

1041.mst   Tiếng Nhật

1042.mst   Tiếng Hàn

1043.mst   Tiếng Hà Lan

1045.mst   Tiếng Tây Ban Nha

1046.mst   Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

1049.mst   Tiếng Nga

1051.mst   Tiếng Slovak

1053.mst   Tiếng Thụy Điển

1055.mst   Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

1058.mst   Tiếng Ukraina

1061.mst   Tiếng Estonia

1066.mst   Tiếng Việt

2052.mst   Tiếng Trung (Giản thể)

Ví dụ: Để cài đặt ABBYY FineReader với giao diện tiếng Nga, chọn 1049.mst.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.