Wymagania usługi License Server

  1. 100 MB wolnego miejsca na dysku do utworzenia kont i plików licencyjnych.
  2. Serwer (\\MyLicenseServer) z zainstalowaną usługą License Server musi być uruchamiany w systemie Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2.
  3. Liczba połączeń obsługiwanych przez system operacyjny z usługą License Server musi być przynajmniej równa łącznej liczbie potencjalnych użytkowników programu (dla licencji jednoczesnych i zdalnych).
  4. Stabilne połączenie z serwerem licencji na wszystkich stacjach roboczych.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.