Dodatkowe opcje wiersza poleceń dla instalacji cichej

Opcja /L<language code> wyłącza automatyczny wybór języka interfejsu i instaluje program ABBYY FineReader z językiem interfejsu podanym w wierszu poleceń.

Możliwe kody języka*:

1026   Bułgarski

1028   Chiński (tradycyjny)

1029   Czeski

1030   Duński

1031   Niemiecki

1032   Grecki

1033   Angielski

1034   Hiszpański

1036   Francuski

1038   Węgierski

1040   Włoski

1041   Japoński

1042   Koreański

1043   Holenderski

1045   Polski

1046   Portugalski (Brazylia)

1049   Rosyjski

1051   Słowacki

1053   Szwedzki

1055   Turecki

1058   Ukraiński

1066   Wietnamski

2052   Chiński (uproszczony)

*Liczba dostępnych języków interfejsu zależy od rodzaju posiadanego pakietu dystrybucyjnego.

Opcja /V"<wiersz polecenia>" przekazuje dany wiersz polecenia bezpośrednio do programu msiexec.exe.

/a – powoduje utworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego

Zamiast wyrażenia „wiersz polecenia” można podać następujące parametry:

INSTALLDIR="<ścieżka>" Określa ścieżkę dostępu do folderu, w którym zostanie zainstalowany program ABBYY FineReader PDF 15.
EXPLORER_INTEGRATION=0 Nie zezwala na integrację programu ABBYY FineReader PDF 15 z Eksploratorem Windows.
SHCTDESKTOP=0 Wyłącza tworzenie na pulpicie ikony programu ABBYY FineReader PDF 15.
SSR_AUTORUN=0 Wyłącza opcję uruchamiania programu ABBYY Screenshot Reader razem z systemem.
DONT_ASK_ABOUT_DEFAULT=1 Wyłącza funkcję wyświetlania przez program ABBYY FineReader PDF 15 w oknie dialogowym pytania, czy ustawić ten program jako domyślną aplikację do otwierania plików *.PDF.
STATISTICS_ALLOWED=0 Uniemożliwia wysyłanie informacji o bieżących parametrach konfiguracyjnych programu ABBYY FineReader PDF 15 do firmy ABBYY przez internet.
CHECK_UPDATES=0 Wyłącza funkcję sprawdzania dostępności aktualizacji.
INSTALL_UPDATES=0 Wyłącza funkcję pobierania i instalowania aktualizacji.
MARKETING_TIPS_ALLOWED=0 Uniemożliwia wyświetlanie reklam.
SSR=0 Wyłącza instalację programu ABBYY Screenshot Reader.
HF=0 Wyłącza instalację programu ABBYY Hot Folder.
COMPARATOR=0 Wyłącza instalację funkcji ABBYY Compare Documents.
SN=<numer seryjny> Określa numer seryjny dla automatycznej aktywacji licencji stanowiskowej.
LIC_SERVER_NAME=<ścieżka> Określa ścieżkę dostępu do serwera licencji.
ADMIN_SETUP=Nr seryjny/Serwer

Tworzy administracyjny punkt instalacyjny wybranego typu:
ADMIN_SETUP=Nr seryjny

Wyświetla okno dialogowe, w którym można wprowadzić numer seryjny dla automatycznej aktywacji.

ADMIN_SETUP=Serwer

Wyświetla okno dialogowe, w którym można wprowadzić adres Serwera Licencji.

Uwaga: Parametr ADMIN_SETUP należy przekazać do programu setup.exe wyłącznie za pomocą kombinacji klawiszy „/a /v”.

EULA_ACCEPTED=1 Wyłącz wyświetlanie Umowy Licencyjnej (EULA) programu ABBYY FineReader PDF 15. Zostanie uznane, że zaakceptowano Umowę licencyjną (EULA) i Politykę prywatności.

Np.:

Setup.exe /qn /L1049 /v INSTALLDIR="C:\ABBYY FineReader PDF 15" STATISTICS_ALLOWED=0

To polecenie spowoduje zainstalowanie programu ABBYY FineReader PDF 15 w folderze C:\ABBYY FineReader PDF 15. Menu, okna dialogowe i inne elementy interfejsu użytkownika będą w języku rosyjskim. Informacje o wybranych ustawieniach programu ABBYY FineReader nie będą wysłane przez Internet do firmy ABBYY. Liczba dostępnych języków rozpoznawania zależy od rodzaju posiadanego pakietu dystrybucyjnego.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.