Het hoofdvenster

Download

Na het opstarten van ABBYY Documenten vergelijken wordt het hoofdvenster geopend.

  • Weergavegebied 1 geeft het eerste document weer.
  • Weergavegebied 2 geeft het tweede document weer.

Tip. U kunt de weergave van de documenten aanpassen:

  • Zoom in door te drukken op Ctrl+=, zoom uit door te drukken op Ctrl+- of druk op Ctrl+0 om het zoomniveau terug te zetten. U kunt dit ook doen met de opdrachten in het snelmenu van het document en met de knoppen boven het document.
  • Pas de weergave van de weergavegebieden aan door te klikken op Weergave > Documentdeelvenster horizontaal splitsen. Hierdoor wordt het weergavevenster horizontaal gesplitst, waarbij het ene document boven het andere wordt weergegeven.
  • Het Vergelijken tabblad van het meest rechtse deelvenster bevat de vergelijkingsinstellingen.
  • Het Verschillen tabblad van het meest rechtse deelvenster bevat een lijst van verschillen tussen de twee documenten (de lijst wordt alleen weergegeven nadat u de documenten met elkaar heeft vergeleken).

Zie voor meer informatie over de diverse verschillen die kunnen worden gedetecteerd en hoe u erdoorheen bladert Vergelijkingsresultaten weergeven.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.