Als verticale of omgekeerde tekst niet wordt herkend

Download

Een tekstfragment kan een groot aantal herkenningsfouten bevatten indien de tekststand van het fragment verkeerd is gedetecteerd of als de tekst in het fragment geïnverteerd is (lichte tekst tegen een donkere achtergrond).

Om dit probleem op te lossen:

  1. Selecteer in het venter Afbeelding het gebied of de tabelcel met de verticale tekst of de geïnverteerde tekst.
  2. Selecteer in het deelvenster Gebiedseigenschappen (klik met de rechtermuisknop in het gebied en klik op Eigenschappen in het snelmenu om het deelvenster weer te geven):
    • de richting van de tekst in de vervolgkeuzelijst CJK tekstrichting
      of
    • Omgekeerd in de vervolgkeuzelijst Inversie
  3. Voer het OCR-proces opnieuw uit.

Ga voor meer informatie over gebieden naar Als gebieden niet correct worden herkend.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.