Opties voor het bewerken van afbeeldingen

Download

Om het scannen en openen van pagina's in ABBYY FineReader aan te passen, kunt u het volgende toepassen:

U kunt de gewenste opties selecteren bij het openen van een PDF-document, afbeeldingen of scans in het venster Nieuwe taak of op het Afbeelding verwerken tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

Alle wijzigingen die u aanbrengt in het Opties dialoogvenster zijn alleen van toepassing op nieuw gescande of geopende afbeeldingen.

Het Afbeelding verwerken tabblad van het Opties dialoogvenster bevat de volgende opties:

Herkenning op de achtergrond inschakelen in de PDF-editor

Herkenning op de achtergrond wordt gebruikt voor alle pagina's die u opent in de PDF-editor. Met herkenning op de achtergrond kunt u zelfs tekst zoeken en kopiëren in documenten die geen tekstlaag hebben (bijvoorbeeld documenten die alleen scans bevatten of die zijn gemaakt van afbeeldingen). Er worden geen permanente wijzigingen aangebracht in het document zelf.

U kunt dit tabblad ook gebruiken voor het instellen van de OCR-talen.

Als u wilt dat ook andere gebruikers naar tekst kunnen zoeken in dit document klikt u op Bestand > Document herkennen > Document herkennen...

Automatische analyse en herkenning van afbeeldingen die zijn toegevoegd in de OCR-Editor

Standaard worden pagina's automatisch geanalyseerd en herkend, maar u kunt dit aanpassen. De volgende modi zijn beschikbaar:

 • Pagina-afbeeldingen herkennen (inclusief voorbewerking en analyse)
  Wanneer afbeeldingen worden geopend in de OCR-editor, worden ze automatisch voorverwerkt op basis van de instellingen in de Instellingen afbeeldingen voorbewerken (van toepassing op conversie en OCR) instellingengroep. Ook de analyse en OCR worden automatisch uitgevoerd.
 • Pagina-afbeeldingen analyseren (inclusief voorbewerking)
  Voorbewerking van afbeeldingen en documentanalyse worden automatisch uitgevoerd, maar OCR moet handmatig worden gestart.
 • Pagina-afbeeldingen voorbewerken
  Alleen de voorbewerking wordt automatisch uitgevoerd. Analyse en OCR moeten handmatig worden gestart. Deze modus wordt vaak gebruikt voor documenten met een complexe structuur.

Als u niet wilt dat de afbeeldingen die u toevoegt automatisch worden verwerkt, wist u de Pagina-afbeeldingen automatisch verwerken terwijl ze worden toegevoegd aan de OCR-editor optie.

Zo kunt u snel grote documenten openen, alleen geselecteerde pagina's in een document herkennen en documenten opslaan als afbeeldingen.

Instellingen voor het voorbewerken van afbeeldingen

Met ABBYY FineReader kunt u standaard veelvoorkomende defecten in scan- en digitale foto's automatisch corrigeren.

Selecteer Instellingen handmatig aanpassen om handmatig instellingen op te geven die worden aanbevolen voor het verbeteren van de herkenningskwaliteit:

 • Linker- en rechterpagina's splitsen
  Linker-en rechterpagina's splitsen Het programma splitst automatisch afbeeldingen met tegenoverliggende pagina's in twee afbeeldingen met één pagina.
 • Paginastand corrigeren
  De stand van de pagina's die worden toegevoegd aan een OCR-project wordt automatisch herkend en indien nodig gecorrigeerd.
 • Gebruik de geadviseerde instellingen voor betere OCR
  Het programma past automatisch de juiste voorverwerkingsinstellingen toe.

Om alle instellingen weer te geven, klikt u op Aangepaste instellingen weergeven:

 • Afbeeldingen rechttrekken
  Het programma herkent automatisch scheve pagina's en corrigeert deze.
 • Tekstregels rechtzetten
  Het programma herkent automatisch ongelijke tekstregels op afbeeldingen en zet deze recht zonder de trapeziumvervormingen te herstellen.
 • Afbeeldingsresolutie corrigeren
  Het programma bepaalt automatisch de beste resolutie voor afbeeldingen en past de resolutie indien nodig aan.
 • Paginaranden detecteren *
  Het programma herkent automatisch ongewenste randen van een afbeelding en snijdt deze bij.
 • Achtergrond wit maken *
  Het programma maakt automatisch achtergronden wit en bepaalt de optimale helderheid.
 • ISO-ruis verminderen *
  Het programma verwijdert automatisch ruis uit foto's.
 • Bewegingsonscherpte verwijderen *
  Vage foto's worden scherper gemaakt.
 • Trapeziumvervorming corrigeren*
  Het programma herkent automatisch trapeziumvervormingen en ongelijke tekstregels op digitale foto's en scans van boeken.
 • Omgekeerde afbeeldingskleuren corrigeren
  Indien nodig inverteert het programma de kleuren van een afbeelding, zodat donkere tekst wordt weergegeven op een lichte achtergrond.
 • Converteren naar zwart-wit
  Het programma converteert afbeeldingen in kleur naar grijswaarden. Hierdoor wordt de grootte van het resulterende OCR-project aanzienlijk verkleind en het OCR-proces versneld. We raden de zwart-witconversie af voor foto’s, pagina’s uit een tijdschrift en teksten in het Chinees, Japans en Koreaans.
 • Kleurmarkeringen verwijderen
  Het programma herkent en verwijdert alle kleurenstempels en markeringen die met een pen zijn gemaakt, zodat de onderliggende tekst beter kan worden herkend. Deze optie is ontworpen voor gescande documenten met donkere tekst op een witte achtergrond. Gebruik deze optie niet voor digitale foto's en documenten met gekleurde achtergronden.

* Alleen voor digitale foto's.

Om alleen de aanbevolen instellingen weer te geven, klikt u op Geavanceerde instellingen verbergen.

Selecteer de optie Geen voorverwerking om al deze opties uit te schakelen bij het scannen of openen van documentpagina's. U kunt nog steeds elke gewenste voorbewerking toepassen in de afbeeldingseditor van de OCR-editor. Zie ook: Als uw documentafbeelding fouten bevat en de OCR-nauwkeurigheid laag is.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.