Scannen naar de OCR-editor

Download

U kunt afbeeldingen van een scanner of camera openen in de OCR-editor, waarin u het volgende kunt doen:

 • Herkenningsgebieden handmatig tekenen en bewerken
 • Herkende tekst controleren
 • ABBYY FineReader trainen om niet-standaard tekens en lettertypen te herkennen
 • Geavanceerde hulpmiddelen gebruiken om het best mogelijke OCR-resultaat te garanderen.

 1. Open het nieuwe taak- venster,selecteer het Scannen tabblad en klik op de OCR-editor taak.
 2. Selecteer een apparaat en specificeer de scanopties.
 3. Klik op de Voorbeeld knop of klik op een willekeurige plek binnen het afbeeldingsgebied.
 4. Controleer de afbeelding. Als u niet tevreden bent met de kwaliteit van de afbeelding, wijzigt u de scaninstellingen en klikt u nogmaals op de Voorbeeld knop.
 5. Specificeer voorbewerkingsopties en automatiseringsinstellingen.
  1. Afbeeldingen automatisch verwerken als ze worden toegevoegd
   Met deze optie schakelt u automatische verwerking van nieuw toegevoegde pagina's in of uit. Als de automatische verwerking is ingeschakeld, kunt u algemene opties voor documentverwerking en voorbewerking van afbeeldingen instellen voor het scannen en openen van afbeeldingen:
   • Pagina-afbeeldingen herkennen
    Schakel deze optie in als u wilt dat FineReader nieuw toegevoegde afbeeldingen automatisch voorbewerkt met de instellingen, zoals gespecificeerd in het voorbewerkingsinstellingen- dialoogvenster (klik op de Instellingen afbeeldingen voorbewerken (van toepassing op conversie en OCR) koppeling hieronder om dit dialoogvenster te openen). De analyse en herkenning worden ook automatisch uitgevoerd.
   • Pagina-afbeeldingen analyseren
    Voorbewerking van afbeeldingen en documentanalyse worden automatisch uitgevoerd, maar de herkenning moet handmatig worden gestart.
   • Pagina-afbeeldingen voorbewerken.
    Afbeeldingen worden automatisch voorbewerkt. Analyse en herkenning moeten handmatig worden gestart.
  2. OCR-talen
   Gebruik deze optie om de talen van het document op te geven. Zie ook: Herkenningstalen.
  3. Instellingen afbeeldingen voorbewerken...
   Hiermee opent u het voorbewerkingsinstellingen- dialoogvenster, waarin u de voorbewerkingsopties voor de afbeelding, zoals detectie van de paginastand en automatisch voorbewerkingsopties kunt specificeren. Met deze opties kunt u bronafbeeldingen aanzienlijk verbeteren, wat een grotere OCR-nauwkeurigheid tot gevolg heeft. Zie ook: Opties voor verwerken afbeeldingen.
  4. Meer opties...
   Hiermee opent u het Afbeelding verwerken tabblad van het Opties dialoogvenster. U kunt dit dialoogvenster ook openen door te klikken Opties... in het Gereedschappen menu.
 6. Klik op Scannen.
 7. Er wordt een voortgangsdialoogvenster weergegeven met een voortgangsbalk en tips.
 8. Nadat de pagina is gescand, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt aangeven wat u wilt doen.
  Klik op Opnieuw scannen om meer pagina's te scannen met de huidige instellingen of klik op Scannen afronden om het dialoogvenster te sluiten.
 9. Nadat het scanproces is voltooid, worden de gescande afbeeldingen toegevoegd aan een OCR-project in de OCR-editor en verwerkt via de eerder opgegeven voorbewerkings- en automatiseringsopties.

Voor meer informatie over de OCR-editor en de kenmerken ervan, zie Werken met de OCR-editor.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.