Opslaan als HTML

Download

U kunt de tekst als volgt in de HTML-indeling opslaan:

  • Klik op de pijl naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk en selecteer HTML-document. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lijst, selecteert u In andere indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u de gewenste indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > HTML-document.

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te wijzigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het HTML- tabblad.

Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op Opslaan als > HTML-document.

Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen > HTML tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.