E-books opslaan

Download

Met ABBYY FineReader PDF kunt u papieren boeken scannen en converteren naar EPUB-, FB2- en DjVu-indelingen. U kunt de resulterende e-books lezen op tablets als de iPad en op andere mobiele apparaten, of uploaden naar uw Kindle-account.

U kunt een e-book ook opslaan in HTML-indeling. Zie voor meer informatie Opslaan als HTML.

Opslaan als FB2 of EPUB

U kunt de tekst als volgt opslaan als FB2 of EPUB:

  • Klik op de pijl naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk en selecteer FB2-document of EPUB-document. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lijst, klikt u op In andere indelingen opslaan... en selecteert u de vereiste indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > FB2-document, (of EPUB®-document).

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te wijzigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het EPUB/FB2 tabblad.

Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op Opslaan als > Elektronische publicatie (EPUB), (of FictionBook (FB2)).

Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen > EPUB / FB2 tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

Opslaan als DjVu

U kunt de tekst als volgt in de DjVu-indeling opslaan:

  • Klik op de pijl naast de Opslaan als-knop op de hoofdwerkbalk en selecteer DjVu-document. Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lijst, selecteert u In andere indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u de gewenste indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > DjVu-document.

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te wijzigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het DjVu tabblad.

Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op Opslaan als > DjVu-document.

Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen > DjVu tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.