Microsoft Excel-spreadsheets maken

Download

In het nieuwe taak- venster kunt u Microsoft Excel-documenten van PDF's maken en afbeeldingen van bestanden in een van de ondersteunde indelingen. U kunt ook meerdere bestanden converteren en combineren in één Excel-document.

Een of meer bestanden converteren

 1. Klik op de Openen tabblad en klik vervolgens op Converteren naar Microsoft Excel.
 2. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend een of meerdere bestanden om te converteren.
 3. Specificeer de conversie-instellingen. Deze instellingen bepalen het uiterlijk en de eigenschappen van het uitvoerdocument.
  1. Formattering behouden.
   Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het uitvoerbestand wilt gebruiken.
   • Opgemaakte tekst
    De lettertypen, lettergrootten en paragraafindeling blijven behouden.
   • Ongecodeerde tekst
    Alleen de alinea's blijven behouden. Er wordt steeds één enkel lettertype gebruikt.
  2. OCR-talen Selecteer de taal/talen van uw document. Zie ook: Herkenningstalen.
  3. Illustraties behouden (alleen XLSX) Selecteer deze optie als u de illustraties in het uitvoerdocument wilt behouden.
  4. Creëer een apart werkblad voor elke pagina (alleen XLSX) Selecteer deze optie als u een afzonderlijke Microsoft Excel-spreadsheet wilt maken van elke pagina van het oorspronkelijke document/de documenten.
  5. Meer opties... Hiermee opent u het XLS(X)- tabblad van het Indelingsinstellingen dialoogvenster.
 4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze.
 5. Klik op de Converteren naar Excel knop.
 6. Specificeer een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand.
  Als de taak is voltooid, wordt het resulterende Microsoft Excel-bestand in de map geplaatst die u heeft opgegeven.

Bestanden combineren

 1. Klik op de Openen en klik vervolgens op Converteren naar Microsoft Excel.
 2. Selecteer de bestanden die u wilt converteren in het dialoogvenster dat wordt geopend.
 3. Specificeer de conversieopties.
 4. Voeg zo nodig bestanden toe of verwijder deze.
 5. Rangschik de bestanden in de gewenste volgorde en selecteer de Alle bestanden combineren in één document optie.
 6. Klik op de Converteren naar Excel knop.
 7. Specificeer een naam en een bestemmingsmap voor het uitvoerbestand.
  Als de taak is voltooid, wordt het resulterende Microsoft Excel-bestand in de map geplaatst die u heeft opgegeven.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.