Gegevensbescherming

Download

We respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw gegevens te beschermen. We verzamelen, verwerken en gebruiken alle gegevens die we van u ontvangen volgens de voorwaarden en vertrouwelijkheid en in overeenstemming met dit privacybeleid.

We sturen u e-mailberichten met nieuws over het product, informatie over de prijzen, speciale aanbiedingen en andere bedrijfs- en productinformatie indien u ermee heeft ingestemd deze informatie van ons te ontvangen door de corresponderende optie te selecteren in het dialoogvenster van de productregistratie. U kunt te allen tijde ons vragen uw e-mailadres van de mailinglist te verwijderen.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.