Als de complexe structuur van een papieren document niet is overgenomen

Download

Alvorens het documentherkenningsproces uit te voeren verricht ABBYY FineReader een analyse van de logische structuur van het document en detecteert het gebieden met tekst, illustraties, tabellen en barcodes. Op basis van deze analyse bepaalt het programma vervolgens de gebieden en de volgorde voor de herkenning. Deze informatie wordt gebruikt voor het herstellen van de oorspronkelijke documentopmaak.

Standaard worden documenten automatisch door ABBYY FineReader geanalyseerd. Bij een zeer complexe opmaak is het mogelijk dat bepaalde gebieden onjuist worden gedetecteerd. In dat geval wilt u deze misschien handmatig corrigeren.

Gebruik de volgende gereedschappen en opdrachten om gebieden te corrigeren:

  • Handmatig gebied aanpassen gereedschap op de werkbalk in het venster Afbeelding.
  • Snelmenucommando’s, beschikbaar door rechts te klikken op het geselecteerde gebied in het venster Afbeelding of het venster In-/uitzoomen.
  • Opdrachten in het menu Gebied.

Herstart het OCR-proces na het maken van de nodige aanpassingen.

Zie ook Als gebieden niet correct worden herkend.

Herkenninginstellingen, gebiedseigenschappen en instellingen voor opslaan hebben ook gevolgen voor de conversie van de oorspronkelijke lay-out.

Zie ook: OCR-opties, Gebiedseigenschappen aanpassen, en OCR-resultaten opslaan.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.