Het dialoogscherm Opties

Download

Het Opties dialoogscherm bevat verschillende opties om te bepalen hoe documenten moeten worden gescand, geopend, herkend en opgeslagen in verschillende indelingen. Ook kunt u hier OCR-talen, de interfacetaal, het afdruktype van invoerdocumenten en enkele andere opties aanpassen.

Op de volgende manieren opent u het Opties dialoogvenster:

 • In het Nieuwe taak scherm klikt u op de Opties knop in de linkerbenedenhoek.
 • In het Nieuwe taak scherm klikt u op Gereedschappen > Opties....
 • In de PDF-editor klikt u op Gereedschappen > Opties....
 • In de OCR-editor klikt u op Gereedschappen > Opties....

Knoppen, koppelingen en opdrachten voor opening van het Opties dialoogvenster zijn ook beschikbaar als u bestanden converteert of scant in het Nieuwe taak scherm, op werkbalken en in snelmenu's van werkbalken in de PDF-editor en de OCR-editor, en in de dialoogvensters die worden weergegeven als u documenten opslaat.

Het Opties dialoogvenster heeft zeven tabbladen, waarbij elk tabblad specifieke instellingen bevat voor een bepaalde functionaliteit van ABBYY FineReader.

Algemeen

Op dit tabblad kunt u het volgende doen:

 • Kiezen welk onderdeel van het programma wordt geopend als u ABBYY FineReader PDF start: het Nieuwe taak scherm, de OCR-editor met een nieuw OCR-project of de OCR-editor met het meest recente OCR-project.
 • Opgeven welk apparaat u wilt gebruiken om afbeeldingen te verkrijgen en een scaninterface kiezen.
  ABBYY FineReader gebruikt een ingebouwd dialoogvenster voor het weergeven van de scaninstellingen. Als de scaninterface van ABBYY FineReader PDF niet compatibel is met uw scanner, kunt u de interface van uw eigen scanner gebruiken. De documentatie van de scanner zou beschrijvingen van dit dialoogvenster en de onderdelen moeten bevatten.
 • FineReader het standaardprogramma maken voor het openen van PDF-documenten.

Afbeeldingen verwerken

Dit tabblad bevat drie optiegroepen:

 • Herkenning op de achtergrond inschakelen in de PDF-editor
  Als deze optie is ingeschakeld, worden alle pagina's die zijn geopend in de PDF-editor automatisch herkend. Dit proces wordt op de achtergrond uitgevoerd en voegt een tijdelijke tekstlaag toe aan PDF-documenten, waardoor het mogelijk wordt om ze te doorzoeken en er tekst uit te kopiëren.
  Gebruik de koppeling onder deze groep om de taal/talen van uw document in te stellen.
 • Pagina-afbeeldingen automatisch verwerken terwijl ze worden toegevoegd aan de OCR-editor
  Met deze optie schakelt u automatische verwerking van nieuw toegevoegde pagina's in of uit. Als de automatische verwerking is ingeschakeld, kunt u algemene opties voor documentverwerking en voorbewerking van afbeeldingen instellen voor het scannen en openen van afbeeldingen:
 • Pagina-afbeeldingen herkennen (inclusief voorbewerking en analyse)
  Nieuwe afbeeldingen in de OCR-editor worden voorbewerkt op basis van de instellingen in de Instellingen afbeeldingen voorbewerken (van toepassing op conversie en OCR) optiegroep. De analyse en herkenning worden ook automatisch uitgevoerd.
 • Pagina-afbeeldingen analyseren (inclusief voorbewerking)
  Voorbewerking van afbeeldingen en documentanalyse worden automatisch uitgevoerd, maar OCR moet handmatig worden gestart.
 • Pagina-afbeeldingen voorbewerken
  Alleen de voorbewerking wordt automatisch uitgevoerd. Analyse en OCR moeten handmatig worden gestart.
 • Instellingen afbeeldingen voorbewerken (van toepassing op conversie en OCR)
  Met ABBYY FineReader PDF kunt u automatisch veelvoorkomende gebreken op scans en digitale foto's verwijderen.

Zie ook: Herkenning op de achtergrond, Opties voor het bewerken van afbeeldingen en Werken met complex-script talen.

Talen

Dit tabblad bevat de opties voor OCR-talen. Zie ook: Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR.

OCR

Op dit tabblad kunt u herkenningsopties selecteren:

 • Het PDF-herkenningsmodus
 • Of u grondige of snelle herkenning wilt gebruiken
 • Het type document
 • Of het programma structurele elementen moet herkennen (laat u kiezen welke elementen moeten worden behouden bij het exporteren van de resultaten naar Microsoft Word)
 • Of het programma barcodes moet herkennen
 • Training (laat u gebruikerspatronen gebruiken bij het herkennen van teksten)
 • Lettertypen (laat u de lettertypen voor herkende teksten kiezen)

Zie ook: OCR-opties, Als uw afgedrukte document niet-standaard lettertypen bevat.

Indelingsinstellingen

Op dit tabblad kunt u de opties voor de indeling van uitvoerbestanden aanpassen. Zie ook: Indelingsinstellingen.

Overige

Op dit tabblad kunt u het volgende doen:

 • Kies de interfacetaal van ABBYY FineReader PDF.
 • Geef op hoeveel processorkernen FineReader mag gebruiken voor OCR.
 • Bepaal of ABBYY FineReader PDF automatisch updates mag installeren.
 • Geef aan of u anonieme configuratiegegevens over ABBYY FineReader PDF naar ABBYY wilt versturen, zodat we de software kunnen verbeteren.
 • Kies of er speciale aanbiedingen en tips voor het gebruik van ABBYY FineReader PDF mogen worden weergegeven.
 • Inschakelen of uitschakelen van JavaScript in PDF-documenten.
 • Specificeer of ABBYY FineReader PDF URL's in PDF-documenten automatisch moet detecteren.

Klik op Herstellen... onder in het dialoogvenster als u de standaardinstellingen wilt herstellen.

Gebieden en tekst*

Op dit tabblad kunt u het volgende doen:

 • Specificeer verificatieopties voor onbetrouwbare tekens.
 • Specificeer verificatieopties voor woorden die niet in woordenboek voorkomen.
 • Negeer woorden met cijfers en speciale tekens.
 • Controleer samengestelde woorden die niet in het woordenboek voorkomen.
  Een samengesteld woord is een woord dat bestaat uit twee of meer woorden.
 • Specificeer of u spaties voor en na leestekens wilt corrigeren.
 • Bekijk en bewerk woordenboeken.
 • Kies een lettertype voor het weergeven van ongecodeerde tekst.
 • Kies de kleur en dikte van kaders van verschillende gebiedstypen in het Afbeelding- venster, evenals de markeerkleur voor onbetrouwbare tekens en andere weergaveopties.

Zie ook: Herkende tekst controleren, Als het programma niet alle tekens herkent, Gebiedseigenschappen bewerken.

* Dit tabblad is alleen beschikbaar in de OCR-editor.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.