HTML-instellingen

Download

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Documentlay-out

Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het uitvoerbestand wilt gebruiken.

 • Flexibele lay-out
  Behoudt de opmaak van het origineel. Het uitvoerdocument in HTML kan eenvoudig worden bewerkt.
 • Opgemaakte tekst
  Behoudt lettertypen, tekengroottes, tekenstijlen en alinea's, maar de exacte locaties van de objecten op de pagina en de spatiëring blijven niet behouden. De resulterende tekst wordt links uitgelijnd. Rechts-naar-links geschreven tekst wordt rechts uitgelijnd.
  Verticale teksten worden horizontaal.
 • Ongecodeerde tekst
  Deze modus behoudt de tekstopmaak niet.

Illustratie-instellingen

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de illustraties en de omvang van het bestand regelen met de opties in deIllustraties behouden vervolgkeuzelijst.

Tip. Om de instellingen voor het opslaan van illustraties te wijzigen, klikt u op Aanpassen.... In het Aangepaste instellingen dialoogvenster selecteert u de gewenste instellingen en klikt u op OK.

Tekstinstellingen

 • Regel-einden behouden
  De originele regelindeling blijft behouden. Als deze optie is uitgeschakeld, bevat het uitvoerdocument een enkele regel met alle tekst.
 • Tekst- en achtergrondkleur behouden
  Selecteer deze optie om de tekst- en achtergrondkleuren te behouden.
 • Kop- en voetregels behouden
  Behoudt de kop- en voetregels in het uitvoerdocument.

Codering

ABBYY FineReader detecteert de codepagina automatisch. Om de codepagina aan te passen, selecteert u de gewenste codepagina in de vervolgkeuzelijst onder Codering.

Boekinstellingen

Als u een papieren boek converteert naar HTML, activeert u de Genereer een inhoudsopgave en gebruik deze om het boek in bestanden op te delen optie. Het boek kan op een van de volgende manieren worden opgedeeld in hoofdstukken:

 • Automatisch op koppen gebaseerde bestanden maken
  ABBYY FineReader PDF deelt het document automatisch op in delen van ongeveer gelijke grootte, slaat deze op als afzonderlijke HTML-bestanden en maakt koppelingen naar deze delen in de inhoudsopgave.
 • Bestanden maken gebaseerd op niveau 1 koppen
  ABBYY FineReader PDF deelt het document automatisch op in afzonderlijke HTML-bestanden met koppen van het hoogste niveau.
 • Bestanden maken gebaseerd op niveau 2 koppen
  ABBYY FineReader PDF deelt het document automatisch op in afzonderlijke HTML-bestanden met koppen van het hoogste niveau en de koppen van het onderliggende niveau.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blijven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata bewerken.... knop om de gewenste wijzigingen door te voeren en klikt u op OK.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.