DOC(X)/RTF/ODT-instellingen

Download

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Documentlay-out

Kies de juiste instelling door rekening te houden met de manier waarop u het uitvoerbestand wilt gebruiken.

 1. Exacte kopie
  Behoudt de opmaak van het oorspronkelijke document. Deze optie wordt aanbevolen voor documenten met een gecompliceerde opmaak, zoals reclamebrochures. Houd er echter rekening mee dat u bij gebruik van deze optie een beperkter aantal veranderingen in de tekst en opmaak van het uitvoerdocument kunt aanbrengen.
 2. Bewerkbare kopie
  Produceert een document waarvan de opmaak enigszins van die van het origineel afwijkt. Een document dat in deze modus is gemaakt is eenvoudig te bewerken.
 3. Opgemaakte tekst
  Behoudt alinea's, maar behoudt niet de exacte posities van objecten en regelafstand. De resulterende tekst wordt links uitgelijnd. Rechts-naar-links geschreven tekst wordt rechts uitgelijnd.
  Verticale teksten worden horizontaal.
 4. Ongecodeerde tekst
  Verwijdert de meeste opmaak. Behoudt alleen de lettertypestijlen als de Vette, cursieve en onderstreepte tekststijlen behouden in ongecodeerde tekst optie is ingeschakeld.

Standaardpapierformaat

In de vervolgkeuzelijst Standaard papierformaat kunt u instellen welk papierformaat wordt gebruikt voor het opslaan van documenten in de bestandsindelingen RTF, DOC, DOCX en ODT.

Illustratie-instellingen

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de illustraties en de grootte van het bestand regelen met de opties in de vervolgkeuzelijst Illustratie-instellingen. Illustraties behouden.

Tip. Om de parameters voor het opslaan van illustraties te wijzigen, klikt u op Aanpassen.... Specificeer de gewenste instellingen in het Aangepaste instellingen dialoogvenster en klik op OK.

Tekstinstellingen

 • Kop- en voetregels en paginanummers behouden
  Behoudt kop- en voetteksten en paginanummers in de uitvoertekst.
 • Regeleinden en koppeltekens behouden
  Behoudt de oorspronkelijke regelindeling in de uitvoertekst. 
 • Pagina-einden behouden
  Behoudt de oorspronkelijke pagina-indeling.
 • Regelnummers behouden
  Behoudt de oorspronkelijke regelnummering (indien aanwezig). De regelnummers worden opgeslagen in een apart veld dat onveranderd blijft als u de tekst bewerkt.
  Deze functie is beschikbaar als de Bewerkbare kopie optie is geselecteerd in de Documentlay-out- vervolgkeuzelijst.
 • Tekst- en achtergrondkleur behouden
  Selecteer deze optie om de tekst- en achtergrondkleuren te behouden.
 • Vette, cursieve en onderstreepte tekststijlen behouden in ongecodeerde tekst
  Behoudt de lettertypestijlen als de Ongecodeerde tekst optie is geselecteerd in de Documentlay-out- vervolgkeuzelijst.

Als u de detectie van kopteksten, voetteksten, de inhoudsopgave, genummerde lijsten en voetnoten uitschakelt op het OCR tabblad van het Opties dialoogvenster (om dit dialoogvenster te openen, klikt u op Opties... in het Gereedschappen menu), worden deze elementen opgeslagen als platte tekst.

Onduidelijke tekens

Schakel de Tekens met onbetrouwbare herkenning markeren optie in als u het document wilt bewerken in Microsoft Word in plaats van in het Tekst- deelvenster in de OCR-editor van ABBYY FineReader. Als deze optie is geselecteerd, worden alle onbetrouwbare tekens gemarkeerd in het Microsoft Word-document.

Tip. U kunt de kleur voor onbetrouwbare tekens wijzigen op het tabblad Gebieden en Tekst van het dialoogscherm Opties (om dit dialoogvenster te openen, klikt u op Opties... in het Gereedschappen menu).

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blijven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata bewerken.... knop om de gewenste wijzigingen door te voeren en klikt u op OK.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.