Instellingen server met tijdsaanduiding

Download

Het gebruik van tijdsaanduidingen verkleint de mogelijkheid dat de handtekening ongeldig is. Om een PDF-document met tijdsaanduiding te maken, hebt u een verbinding nodig met een server met tijdsaanduiding. Om een verbinding met een server met tijdsaanduiding tot stand te brengen, klikt u op Server met tijdsaanduiding instellen en specificeert u een van de volgende serveropties in het dialoogscherm dat verschijnt:

  • Standaard om de standaardserver met tijdsaanduiding te gebruiken.
  • Aangepast om de URL van een aangepaste server met tijdsaanduiding te gebruiken. Als er aanmeldingsgegevens nodig zijn om een verbinding met die server tot stand te brengen, kunt u uw aanmelding en wachtwoord invoeren en op OK klikken.
    Uw aanmelding en wachtwoord worden versleuteld en opgeslagen op uw computer in een Windows-opslag die Windows Credentials wordt genoemd (Referentiebeheer > Windows Credentials). U hoeft uw aanmeldingsgegevens niet in te voeren als u zich een tweede keer bij de server aanmeldt.

Hiermee specificeert u de tijd op de server met tijdsaanduiding waarop het document werd ondertekend na de documenthandtekening.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.